2010_11
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Currículum Nuclear
1r Cicle
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedés) (2009)
Màsters

Model de Competències de la URV i el Curríclum Nuclear:

A la URV ho tenim tot a punt perquè assoleixis competènciesprofessionals. El teu ensenyament ha preparat un perfilprofessional amb:

Competències específiques, pròpies del saber i del saber fer ,que conformen el camp disciplinar propi de la titulació.

Competències transversals, pròpies del saber ser i estar que nosón exclusives d'un únic àmbit disciplinar, sinó que són comuns a ells, perexemple: treball en equip, creativitat, sensibilitat pel medi ambient ,etc.
CompetènciesNuclears, les han d’assolir tots els estudiant de la URV, Aquestes són:

Més informació:CN a la urv