2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
 
 
Infermeria (2002)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
18031002 CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES I First
Troncal 4.5
18031003 INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA COMUNITÀRIA First
Troncal 7.5
18031018 NUTRICIÓ I DIETÈTICA EN INFERMERIA First
Troncal 6
18031020 LEGISLACIÓ I ÈTICA PROFESSIONAL Second
Troncal 4.5
18031021 CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES II Second
Troncal 6
18031010 INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA Annual
Troncal 10.5
18031016 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Annual
Troncal 10.5
18031019 FONAMENTS D'INFERMERIA Annual
Troncal 15
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
18031004 INFERMERIA COMUNITÀRIA I First
Troncal 6
18031007 INFERMERIA GERIÀTRICA First
Troncal 7.5
18031017 FARMACOLOGÍA First
Troncal 6
18031006 PRÀCTICUM COMUNITARI Second
Troncal 6
18031013 PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC I Second
Troncal 6
18031008 INFERMERIA MATERNOINFANTIL Annual
Troncal 15
18031011 INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA I Annual
Troncal 15
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
18031001 ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA First
Troncal 7.5
18031014 PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC II Second
Troncal 7.5
18031101 HISTÒRIA DEL CUIDATGE EN INFERMERIA. MODELS I DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC EN INFERMERIA Second
Compulsory 4.5
18031005 INFERMERIA COMUNITÀRIA II Annual
Troncal 10.5
18031012 INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA II Annual
Troncal 12
18031015 INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL Annual
Troncal 9
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
18031203 EVOLUCIÓ I INFLUÈNCIA DE LA SEXUALITAT HUMANA First
Optional 4.5
18031206 TÈCNIQUES EXPRESSIVES I ARTTERÀPIA APLICADA A L'ATENCIÓ D'INFERMERIA First
Optional 4.5
18031207 APROFUNDIMENT PRÀCTIC DE PROCEDIMENTS I PROVES DIAGNÒSTIQUES First
Optional 4.5
18031209 ATENCIÓ D'INFERMERIA EN SITUACIONS D'URGÈNCIA First
Optional 4.5
18031212 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL First
Optional 4.5
18031201 TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Second
Optional 4.5
18031205 GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL EN ELS SERVEIS SANITARIS Second
Optional 4.5
18031211 TÈCNIQUES DE RECOLLIDA DE DADES I AVALUACIÓ DE RESULTATS Second
Optional 4.5
18031216 INFERMERIA I SALUT LABORAL Second
Optional 4.5