2011_12
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Infermeria (2002)
 Crèdits lliures

CodiNomPeríodeTipusCrèd.
12102201 ANTROPOLOGIA Primer
Optativa 6
12102004 ANTROPOLOGIA DE LA MEDICINA Primer
Troncal 6
12092222 AVALUACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS Primer
Optativa 6
12092115 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL Primer
Obligatòria 6
12122223 EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS CATALANS Primer
Optativa 6
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Primer
Segon
4.5
12092216 GEOGRAFIA SOCIAL Primer
Optativa 6
12082020 HISTÒRIA D'AMÈRICA I Primer
Troncal 6
12102005 HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Primer
Troncal 6
12122230 LITERATURA CATALANA ACTUAL Primer
Optativa 6
12092217 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Primer
Optativa 6
12102216 SEXE, GÈNERE I AMOR Primer
Optativa 6
278480 APLICACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT Segon
4.5
12073221 ART I RELIGIÓ Segon
Optativa 6
12091206 CLIMATOLOGIA ANALÍTICA Segon
Optativa 6
12122211 CORRECCIÓ I GESTIÓ DE TEXTOS CATALANS Segon
Optativa 6
12092117 DESENVOLUPAMENT RURAL Segon
Obligatòria 6
12092214 GEOGRAFIA DE LA PERCEPCIÓ Segon
Optativa 6
12092114 GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC Segon
Obligatòria 6
12082021 HISTÒRIA D'AMÈRICA II Segon
Troncal 6
12122227 LITERATURA CATALANA I GÈNERE Segon
Optativa 6
12122233 LITERATURA LLATINA MEDIEVAL I HUMANÍSTICA Segon
Optativa 6
12082023 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Segon
Troncal 6
12132119 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ Segon
Obligatòria 6
 
 ASSIGNATURES INTERCAMPUS (+info)