2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 
 
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre )
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18061002 CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES I Primer
Troncal 4.5
18061004 INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA COMUNITÀRIA Primer
Troncal 7.5
18061019 NUTRICIÓ I DIETÈTICA EN INFERMERIA Primer
Troncal 6
18061003 CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES II Segon
Troncal 6
18061021 LEGISLACIÓ I ÈTICA PROFESSIONAL Segon
Troncal 4.5
18061017 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Anual
Troncal 10.5
18061020 FONAMENTS D'INFERMERIA Anual
Troncal 15
18061011 INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA Anual
Troncal 10.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18061018 FARMACOLOGÍA Primer
Troncal 6
18061005 INFERMERIA COMUNITÀRIA I Primer
Troncal 6
18061008 INFERMERIA GERIÀTRICA Primer
Troncal 7.5
18061007 PRÀCTICUM COMUNITARI Segon
Troncal 6
18061014 PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC I Segon
Troncal 6
18061009 INFERMERIA MATERNOINFANTIL Anual
Troncal 15
18061012 INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA I Anual
Troncal 15
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18061001 ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA Primer
Troncal 7.5
18061101 HISTÒRIA DEL CUIDATGE EN INFERMERIA. MODELS I DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC EN INFERMERIA Segon
Obligatòria 4.5
18061015 PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC II Segon
Troncal 7.5
18061006 INFERMERIA COMUNITÀRIA II Anual
Troncal 10.5
18061013 INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA II Anual
Troncal 12
18061016 INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL Anual
Troncal 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18061216 ATENCIÓ D'INFERMERIA A LA GENT GRAN AMB PROBLEMES SOCIOSANITARIS Primer
Optativa 4.5
18061209 ATENCIÓ D'INFERMERIA EN SITUACIONS D'URGÈNCIA Primer
Optativa 4.5
18061208 COMUNICACIÓ EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Primer
Optativa 4.5
18061219 CURES D'INFERMERIA EN PROCESOS TERMINALS Primer
Optativa 4.5
18061203 EVOLUCIÓ I INFLUÈNCIA DE LA SEXUALITAT HUMANA Primer
Optativa 4.5
18061220 FONAMENTS DE CERCA D'INFORMACIÓ ELECTRÒNICA Segon
Optativa 4.5
18061205 GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL EN ELS SERVEIS SANITARIS Segon
Optativa 4.5
18061202 INFERMERIA INTERNACIONAL Segon
Optativa 4.5
18061201 TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Segon
Optativa 4.5
18061212 TÈCNIQUES DE RECOLLIDA DE DADES I AVALUACIÓ DE RESULTATS Segon
Optativa 4.5