2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA Primer
Formació bàsica 6
18204001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Primer
Formació bàsica 6
18204009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA Primer
Formació bàsica 6
18204003 BIOESTADÍSTICA Segon
Formació bàsica 6
18204002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Segon
Formació bàsica 6
18204109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES Segon
Obligatòria 3
18204007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT Segon
Formació bàsica 6
18204005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA Anual
Formació bàsica 6
18204101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL Anual
Obligatòria 9
18204008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ Anual
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA Primer
Obligatòria 6
18204103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT Primer
Obligatòria 9
18204108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA Primer
Obligatòria 3
18204006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA Primer
Formació bàsica 6
18204010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA Segon
Formació bàsica 6
18204104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA Segon
Obligatòria 12
18204107 FARMACOLOGIA Anual
Obligatòria 6
18204110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I Anual
Obligatòria 9
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA Primer
Obligatòria 6
18204105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN Primer
Obligatòria 9
18204106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL Segon
Obligatòria 6
18204116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES Segon
Obligatòria 6
18204121 INTERNATIONAL NURSING Anual
Obligatòria 6
18204111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I Anual
Obligatòria 9
18204112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I Anual
Obligatòria 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II Anual
Obligatòria 8
18204120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA Anual
Obligatòria 8
18204113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA Anual
Obligatòria 8
18204114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS Anual
Obligatòria 8
18204117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL Anual
Obligatòria 8
18204119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II Anual
Obligatòria 8
18204301 TREBALL DE FI DE GRAU Anual
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204215 APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Anual
Optativa 3
18204203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Anual
Optativa 3
18204212 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS Anual
Optativa 3
18204205 INTERNATIONAL NURSING Anual
Optativa 3
18204201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA Anual
Optativa 3
18204202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA Anual
Optativa 3
18204210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA Anual
Optativa 3
18204217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT Anual
Optativa 3
18204218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA Anual
Optativa 3
18204214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES Anual
Optativa 3
18204204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT Anual
Optativa 3
18204219 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA COMUNITÀRIA Anual
Optativa 6
18204211 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA EN SALUT MENTAL Anual
Optativa 6
18204222 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA GERIÀTRICA Anual
Optativa 6
18204216 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA Anual
Optativa 6
18204221 PROGRAMES DE SALUT Anual
Optativa 3
18204213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA Anual
Optativa 3
18204220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS Anual
Optativa 3
18204223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA Anual
Optativa 3