2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
18204001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 1Q
Formació bàsica 6
18204009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS D'INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18204003 BIOESTADÍSTICA 2Q
Formació bàsica 6
18204002 FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2Q
Formació bàsica 6
18204109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 2Q
Obligatòria 3
18204007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 2Q
Formació bàsica 6
18204005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA AN
Formació bàsica 6
18204101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL AN
Obligatòria 9
18204008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ AN
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 1Q
Obligatòria 6
18204103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT 1Q
Obligatòria 9
18204108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 1Q
Obligatòria 3
18204006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18204010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 2Q
Formació bàsica 6
18204104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 2Q
Obligatòria 12
18204107 FARMACOLOGIA AN
Obligatòria 6
18204110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I AN
Obligatòria 9
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 1Q
Obligatòria 6
18204105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 1Q
Obligatòria 9
18204106 INFERMERIA EN SITUACIONS COMPLEXES DE SALUT MENTAL 2Q
Obligatòria 6
18204116 INFERMERIA EN SITUACIONS CRÍTIQUES 2Q
Obligatòria 6
18204111 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I AN
Obligatòria 9
18204112 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I AN
Obligatòria 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204118 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES II AN
Obligatòria 8
18204120 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN SERVEIS ESPECIALS DE GESTIÓ CLÍNICA AN
Obligatòria 8
18204113 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS D'ATENCIÓ GERIÀTRICA AN
Obligatòria 8
18204114 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE CRÍTICS AN
Obligatòria 8
18204117 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES EN UNITATS DE PSIQUIATRIA I DE SALUT MENTAL AN
Obligatòria 8
18204119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES II AN
Obligatòria 8
18204301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18204213 SALUT MENTAL POSITIVA: DE LA NORMALITAT A LA PATOLOGIA 1Q
AN
Optativa 3
18204215 APROFUNDIMENT EN LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA AN
Optativa 3
18204203 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL AN
Optativa 3
18204212 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS AN
Optativa 3
18204206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3
18204205 INTERNATIONAL NURSING AN
Optativa 3
18204201 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA AN
Optativa 3
18204202 INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA AN
Optativa 3
18204210 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CUIDATGES D'INFERMERIA AN
Optativa 3
18204217 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT AN
Optativa 3
18204218 LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA HOSPITALITZADA AN
Optativa 3
18204214 MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES AN
Optativa 3
18204204 METODOLOGIA EN GESTIÓ DE QUALITAT AN
Optativa 3
18204219 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA COMUNITÀRIA AN
Optativa 6
18204216 PRÀCTIQUES D'INFERMERIA PEDIÀTRICA AN
Optativa 6
18204221 PROGRAMES DE SALUT AN
Optativa 3
18204220 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS AN
Optativa 3
18204223 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA AN
Optativa 3