2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1
  A2
  A3
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat (Consell de Govern, 2015). Aquest model integra les competències Nuclears i Transversals. Pots consultar-ho a les Competències Transversals.

El curs 2016-17 el mapa de competències de la titulació està sense acabar de definir donat que únicament s'implanta primer,segon i tercer curs. Les competències pendents d'assignar corresponen a assignatures de quart curs no activades.