2006_07
Educational guide 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
 
 
Ciències de la Infermeria (2006)

  Subjects
  Competences
  Pla d'estudis
  Optatives altres centres
  Itinerari 1r Curs
  Itinerari 2n Curs
  Dates examens
  Recerca
  Printing Teaching Guides procedure for accreditation of programs of subjects passed at the URV.


Janitor’s office

Campus Centre

Avinguda de Roma, 15-17

43005 Tarragona

Horari:  de 8:00 am a 9:00 pm  dilluns a divendres

de 8:00 am a 2:00 pm  disabtes