2006_07
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2006)

  Assignatures
  Competències
  Pla d'estudis
  Optatives altres centres
  Itinerari 1r Curs
  Itinerari 2n Curs
  Dates examens
  Recerca
  Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.


Borsa de treball

Un cop els alumnes assoleixin la Diplomatura, tenen a través de la informació arribada a l'Escola, moltes oportunitats de trobar llocs de treball, que s’exposa al tauló corresponent, ubicat al costat de l’Aula d’Informàtica. La borsa de treball està gestionada per Sotsdirecció.

Al llarg del curs s’ofereixen xerrades informatives d’ofertes de treball d’institucions i d’empreses estrangeres i nacionals.

Dins dels hospitals existeix una borsa de treball, destinada a aquells alumnes de primer i segons curs de la diplomatura (que tinguin el títol d'FP 1, branca sanitària) que vulguin treballar durant les suplències d'estiu, com a auxiliar d'infermeria.

A partir d’aquest curs s’elaborarà una.