2006_07
Educational guide 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
 
 
Ciències de la Infermeria (2006)

  Subjects
  Competences
  Pla d'estudis
  Optatives altres centres
  Itinerari 1r Curs
  Itinerari 2n Curs
  Dates examens
  Recerca
  Printing Teaching Guides procedure for accreditation of programs of subjects passed at the URV.


Borsa de treball

Un cop els alumnes assoleixin la Diplomatura, tenen a través de la informació arribada a l'Escola, moltes oportunitats de trobar llocs de treball, que s’exposa al tauló corresponent, ubicat al costat de l’Aula d’Informàtica. La borsa de treball està gestionada per Sotsdirecció.

Al llarg del curs s’ofereixen xerrades informatives d’ofertes de treball d’institucions i d’empreses estrangeres i nacionals.

Dins dels hospitals existeix una borsa de treball, destinada a aquells alumnes de primer i segons curs de la diplomatura (que tinguin el títol d'FP 1, branca sanitària) que vulguin treballar durant les suplències d'estiu, com a auxiliar d'infermeria.

A partir d’aquest curs s’elaborarà una.