2018_19
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Bachelor's Degree in Nursing (2009)

Head of the programme: ACEBEDO URDIALES, MARIA SAGRARIO
  Subjects
  Competences
  Map of competences
  Education profile of the study programm
  Core Curriculum
  Simulate your timetable
  Printing Teaching Guides procedure for accreditation of programs of subjects passed at the URV.


Borsa de treball

Un cop els estudiants assoleixin la titulació, tenen a través de la informació arribada a la Facultat, moltes oportunitats de trobar llocs de treball, que s’exposa a la nostra web.

Al llarg del curs s’ofereixen xerrades informatives d’ofertes de treball d’institucions i d’empreses estrangeres i nacionals.