2006_07
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 
 
Infermeria (2002)

  Assignatures
  Assignatures extracurriculars
  Competències
  Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.


Campus Terres de l'Ebre: Itinerari curricular

1r Curs

CODI

ASSIGNATURES

ANUALS

CRÈDITS

PROFESSOR RESPONSABLE

DEPARTAMENT

18061011

Introducció a la Infermeria Mèdico-Quirúrgica

10,5

Elena Gonzalez

Flor Sáez

Lluïsa Maldonado

Dept. d’Infermeria

18061017

Estructura i funció del cos humà

Anatomia i Fisiologia

Bioquímica

10,5

Domingo Bonfill

J.Lluís Grasa

Teresa Salvado

Dept. d’Infermeria

18061020

Fonaments d’Infermeria

15

Carmen Nieto

Lola Santacatalina

Dept. d’Infermeria


1 r QUADRIMESTRE
18061002

Ciències Psicosocials Aplicades I

4,5

Mar Lleixà

Dept. Psicologia

18061004

Introducció Infermeria Comunitària

7,5

Marisa Panisello

Teresa Salvadó

Dept. d’Infermeria

18061019

Nutrició i Dietètica en Infermeria

6

Lluïsa Maldonado

Dept. d’Infermeria


2n QUADRIMESTRE
18061021

Legislació i Ètica Professional

4,5

Emili Nieto

Dept. d’Infermeria

18061003

Ciències Psicosocials Aplicades II

6

Mar Lleixà

Dept. d’Infermeria

OPTATIVES 2n QUADRIMESTRE

18061201

Tècniques Complementàries en les Cures d’infermeria

4,5

Teresa Escoda

Dept. d’Infermeria

18061203

Evolució i influència de la sexualitat humana

4,5

M Paz Querol

Dept. d’Infermeria

2n Curs

CODI

ASSIGNATURES ANUALS

CRÈDITS

TOTALS

PROFESSOR RESPONSABLE

DEPARTAMENT

18061009

Infermeria Maternoinfantil

15

M Paz Querol

Montserrat Garcia

Infermeria

18061012

Infermeria Mèdico-Quirúrgica I

15

Encarna Bonfill

Flor Sáez

Lluïsa Maldonado

Infermeria

1 r QUADRIMESTRE

18061005

Infermeria Comunitària I

6

Marisa Mateu

Infermeria

18061008

Infermeria Geriàtrica

7.5

Amaia Lasaga

Infermeria

18061018

Farmacologia

6

Francesca Ortin

Mª Carmen Escoms

Ciències Mèdiques Bàsiques

2n QUADRIMESTRE

18061007

Pràcticum Comunitari

6

Marisa Mateu

Marisa Panisello

M. Paz Querol

Infermeria

18061014

Pràcticum Mèdico-Quirúrgic I

6

Amaia Lasaga

Encarna Bonfill

Elena Gonzalez

Lluïsa Maldonado

Flor Sáez

Montse García

Mar Lleixa

Infermeria

OPTATIVES 1r QUADRIMESTRE

18061209

Atenció d’infermeria en situacions d’unrgència

4,5

Lluïsa Maldonado

Encarna Bonfill

Elena Gonzalez

Infermeria

18061216

Atenció d’infermeria als vells amb problemes socio-sanitaris

4,5

Amaia Lasaga

Infermeria

OPTATIVES 2n QUADRIMESTRE

18061205

Gestió de la Qualitat total en els Serveis Sanitaris

4,5

Sara Romaguera

Infermeria

18061212

Tècnica de recollida de dades i avaluació de resultats

4,5

Marisa Mateu

Marisa Panisello

Infermeria

3r Curs

CODI

ASSIGNATURES ANUALS

CRÈDITS

PROFESSOR RESPONSABLE

DEPARTAMENT

18061006

Infermeria Comunitària II

10.5

Marisa Panisello

Infermeria

18061013

Infermeria Medico-Quirúrgica II

12

Encarna Bonfill

Elena Gonzalez

Flor Sáez

Infermeria

18061016

Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental

9

Núria Albacar

Infermeria

1 r QUADRIMESTRE

18061001

Administració de Serveis d’Infermeria

7.5

Sara Romaguera

Infermeria

2n QUADRIMESTRE

18061015

Pràcticum Mèdico-Quirúrgic II

7.5

Elena Gonzalez Encarna Bonfill

Lluïsa Maldonado

Flor Sáez

Montse García

Mar Lleixà

Infermeria

18061101

Història del cuidar en infermeria. Models i desenvolupament científic en infermeria

4.5

Carmen Nieto

Lola Santacatalina

Infermeria

OPTATIVES 1R QUADRIMESTRE

18061219

Cures d’infermeria en els processos terminals

4.5

Flor Sáez

Elena González

Núria Albacar

Infermeria

18061220

Fonaments de cerca d’informació electrónica

4.5

Montse García

Infermeria

18061208

Comunicació en les cures d’infermeria

4.5

Núria Albacar

Infermeria