2021_22
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
Doble titulació de grau en Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)

Coordinació de titulació: VIEJO GALICIA, LUIS ALEXANDRE
  Assignatures
  Competències
  Mapa competències
  Perfil de formació de la titulació
  ADAPTACIÓ DE LA DOCÈNCIA A LA NOVA NORMALITAT PER AL CURS 2020-21 A CAUSA DE LA COVID-19
  Simula't el teu horari
  Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Atenció: El Consell Interuniversitari de Catalunya ha acordat allargar el període excepcional per al sistema universitari de Catalunya fins a la finalització del curs acadèmic 2021-22. Per aquest motiu la URV pot modificar les característiques de la docència i de l'avaluació per adequar-les a les circumstàncies del moment, de forma extraordinària i d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Si és el cas, s'informarà d'aquestes adaptacions a l'espai Moodle de cada assignatura.

Per saber com es durà a terme la docència en la titulació, us recomanem llegir l'apartat "DOCÈNCIA DEL CURS 21-22 ADAPTABLE A LA COVID".