2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
C/ Marcel·lí Domingo, 1
Campus Sescelades
43007 Tarragona
Tel. +34 977 55 86 00
Fax Deg. +34 977 86 86
Fax Sec. +34 977 86 87

Welcome
Informació general
Informació Acadèmica
Altres serveis generals de centre
Enginyeria técnica agricola: indústries agràries i
Enologia
Biotecnologia
Màster en Enologia