2006_07
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 

Study programmes

1st Cycle
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)

2nd Cycle
Enologia (2003)

1st & 2nd Cycle
Biotecnologia (2005)Welcome

Novament s'inicia un curs i en primer lloc volem donar la benvinguda als estudiants que s'incorporen al nostre centre. Per tots ells i pels que ja són estudiants de la Facultat d'Enologia esperem que aquesta guia sigui útil per conèixer el funcionament de la Facultat, els detalls dels plans d'estudis que s'imparteixen, els horaris i tota la informació que creiem us pot ser útil durant aquest curs.

 

Els responsables del centre durant el curs 2006/07 són:

 

Degà:                                                                               Fernando Zamora Marín

Vicedegana:                                                                      Montse Nadal Roquet-Jalmar

Secretària:                                                                        Olga Busto Busto

 

Responsable ensenyament ETA-IAA:                                   Francisco López Bonillo

Responsable ensenyament Enologia:                                    José Manuel Guillamón navarro

Responsable Ensenyament de Biotecnologia:                                Albert Bordons de Porrata-Doria

 

Directora Tècnica de Mas dels Frares:                                   Montse Nadal Roquet-Jalmar

 

Tècnic de suport al deganat                                                 Joan Ramon Balust Agullana

 

Cap de Secretaria:                                                              Bernabela Moya Moya