2007_08
Guía docente 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 

Titulaciones

1er Ciclo
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)

2º Ciclo
Enologia (2003)

1er y 2º Ciclo
Biotecnologia (2005)Bienvenida

Benvinguts a la Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili

Novament s'inicia un curs i en primer lloc volem donar la benvinguda als estudiants que s'incorporen al nostre centre. Per tots ells i pels que ja són estudiants de la Facultat d'Enologia esperem que aquesta guia sigui útil per conèixer el funcionament de la Facultat, els detalls dels plans d'estudis que s'imparteixen, els horaris i tota la informació que creiem us pot ser útil durant aquest curs.


Els responsables del centre durant l’actual curs acadèmic són:

Degà: Fernando Zamora Marín

Vicedegana: Montse Nadal Roquet-Jalmar

Secretària: Olga Busto Busto

Responsable ensenyament ETA-IAA: Carme Güell Saperas

Responsable ensenyament Enologia: José Manuel Guillamón

Responsable ensenyament Biotecnologia: Albert Bordons de Porrata-Doria

Coordinador Màster en Enologia Albert Mas Barón

Directora Tècnica de Mas dels Frares: Montse Nadal Roquet-Jalmar

Tècnic de Suport al Deganat: Joan R. Balust Agullana

Cap de Secretaria: Bernabela Moya Moya