2022_23
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 

Study programmes

Bachelor
Double degree in Biotechnology and Computer Engineering (2014)
Bachelor's Degree in Biotechnology (2009)
Bachelor's Degree in Oenology (2014)

Master's degree
Fermented Beverages (2014)
Wine Tourism Innovation (Erasmus Mundus) (2016)



Welcome

Benvinguts a la Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili

Novament, s'inicia un curs i, en primer lloc, volem donar la benvinguda als estudiants que s'incorporen al nostre centre. Per tots ells i pels que ja són estudiants de la Facultat d'Enologia esperem que aquesta guia sigui útil per conèixer el funcionament de la Facultat, els detalls dels plans d'estudis que s'imparteixen, els horaris i tota la informació que creiem us pot ser útil durant aquest curs.

Els responsables del centre durant l’actual curs acadèmic són:

Equip deganal

Degà: Dr. Manuel Suárez Recio

Vicedegana, responsable del SIGQ i coordinadora del PAT: Dra. Montserrat Poblet Icart

Secretària i responsable d'igualtat: Dra. Míriam Lampreave Figueras

Coordinador del Grau en Biotecnologia: Dr. Miquel Mulero Abellán

Coordinadora del Grau en Enologia: Dra. Mª Jesús Torija Martínez

Coordinador del Màster en Begudes Fermentades: Dr. Nicolas Rozès

Coordinadora del Màster Internacional en Innovació en Enoturisme: Dra. Gemma Beltran Casellas

Responsabilitats acadèmiques

Director tècnic del Mas dels Frares: Dr. Fernando Zamora Marín

Coordinador de Pràctiques Externes del Grau en Biotecnologia: Dr. Gerard Pujadas Anguiano

Coordinador de Pràctiques Externes i TFG del Grau en Enologia: Dr. Nicolas Rozès

Coordinador de TFG del Grau en Biotecnologia: Dr. Ricardo Cordero Otero

Coordinadora de Pràctiques Externes i TFM del Màster en Begudes Fermentades: Dra. Gemma Beltran Casellas

Coordinadora de mobilitat: Dra. Cristina Reguant Miranda

Personal d'administració i serveis

Tècnic de suport al deganat: Sr. Joan R. Balust Agullana

Tècnica de suport a la qualitat docent: Sra. Núria Eizaguirre Roig

Coordinadora de la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus Sescelades: Sra. Bernabela Moya Moya

Coordinador auxiliar de serveis: Sr. Joaquín Yepes Martínez