2006_07
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 

Study programmes

1st Cycle
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)

2nd Cycle
Enologia (2003)

1st & 2nd Cycle
Biotecnologia (2005)Altres serveis generals de centre

3          ALTRES SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

3.1               Biblioteca

La Biblioteca de Campus Sescelades pertany al Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat Rovira i Virgili. Actualment dóna servei a les següents facultats: Ciències de l’Educació i Psicologia , ETSE, ETSEQ, Química i Enologia. Hi poden accedir tots els membres de la comunitat universitària i aquelles persones expressament autoritzades.

Instal·lacions

La Biblioteca es troba ubicada al mig del Campus Sescelades, en un edifici independent. Consta de dues plantes:

 A la primera planta trobem el vestíbul, el taulell d’informació general i de préstec, la secció de referència, la secció d’audiovisuals i l’hemeroteca, els serveis i la secció de reprografia.

A la segona planta estan ubicades la sala de lectura de monografies, el fons infantil, el fons antic, la sala de juntes, les sales de treball i la sala de formació.

La biblioteca té un total de 678 punts de lectura, distribuïts de la següent manera:  A la primera planta hi ha un total de 266 punts de lectura, dels quals 56 tenen connexió a la xarxa. A la segona planta n’hi ha un total de 412, dels quals 64 tenen connexió a la xarxa. A més l’edifici disposa de connexió inalàmbrica.

Fons

La major part del fons de la biblioteca és de lliure accés, excepte una part que es troba en un annex. Per consultar el fons de l’annex cal adreçar-se al personal de la biblioteca.

El fons es troba a la sala de lectura ordenat per matèries, segons la Classificació Decimal Universal. Per altra banda, les revistes estan odenades alfabèticament per títol. Tot aquest fons el podem recuperar mitjançant el catàleg automatitzat, que permet conèixer-ne la localització i la disponibilitat dels documents.

Es disposa del següent fons d’enologia i indústries alimentàries:

·          Llibres: Es disposa de més de 6.000 títols de llibres d’Enologia i indústries alimentàries ordenats segons la Classificació Decimal Universal (CDU).

·          Revistes: 240 títols de publicacions periòdiques ordenades alfabèticament per títols que abasten tant aspectes divulgatius i d’interès general com temàtiques especialitzades. A més es disposa d’accés electrònic a altres títols de revista consultables des de la web de la biblioteca.

·          Videoteca: més de 200 títols. Disponibilitat d’aparells de vídeo i TV per a la consulta a la mateixa biblioteca. També en servei de préstec.

·          TFC (Treballs de fi de carrera): 300 treballs i memòries d’estada en pràctiques dels alumnes

 

Serveis

·          Consulta a sala en règim de lliure accés

·          Informació bibliogràfica

·          Guies i trípitics. Disposeu de guies i tríptics que us ajudaran a conèixer el funcionament de la biblioteca.

·          Préstec domiciliari: préstec domiciliari del propi fons. Es poden reservar els documents que es troben en préstec i també es poden demanar documents d’altres facultats.

·          Préstec interbibliotecari. Obtenció de documents d’altres biblioteques d’arreu del món.

·          Consulta a bases de dades: accés a bases de dades especialitzades:  http://www.etse.urv.cat/bibweb/pages/recursos_informacio/ri_2.php. Accés a bases de dades especialitzades en enologia i ciències dels aliments i també en altres disciplines des de la pàgina web de la biblioteca. La biblioteca disposa d’una base de dades de creació pròpia de lliure accés a través d’internet: enovit http://teledoc.urv.cat/enovit/

·          Accés a catàlegs: des de la biblioteca podeu consultar el catàleg de totes les biblioteques de la URV, el catàleg col·lectiu de totes les universitats catalanes CCUC i altres catàlegs de biblioteques espanyoles i de qualsevol lloc del  món.

·          Accés a Internet: es poden fer consultes acadèmiques i bibliogràfiques a Internet. Connexió sense fils i convencional.

·          Cursos de formació d’usuaris: Durant tot el curs es fan cursos que us ajudaran a localitzar diferent tipus d’informació a la biblioteca de manera ràpida i eficaç.

·          Entorn web: Sesceweb 1.0

·          Accés a la Biblioteca Digital de Catalunya

·          Bústia de suggeriments

·         Servei de fotocòpies en règim d’ autoservei

Carnet de la biblioteca

Pel fet de matricular-se a la URV tot alumne queda enregistrat com a usuari de la biblioteca amb dret a consultar i demanar material en préstec, tant a la biblioteca de Campus com a la resta de biblioteques de la URV.  Només cal disposar del carnet d’estudiant que proporciona la URV al començar el curs acadèmic.

Horari

De dilluns a divendres de 8:30 del matí a 20:30 del vespre, dissabtes de 10:00 a 21:45 i diumenges de 10:00 a 13:45.

En períodes d’exàmens l’horari s’amplia dissabte i diumenge de 10:00 a 23:45 h. (quinze caps de setmana a l’any).

A Setmana Santa, Nadal i Estiu es realitzen horaris especials que es comunicaran oportunament.

Responsable Àrea de Química i Enologia

Josepa Rius Masip

Bibeno@urv.cat

Tf.: 977-558455

Per a més informació us atendrem a la biblioteca, també podeu consultar les pàgines web:  http://www.urv.cat/biblioteca (pàgina general del Servei de Biblioteca), http://www.urv.cat/bibweb/  (pàgina de la Biblioteca de Campus Sescelades), o fer-nos arribar un e-mail a: bibeno@bib.urv.ecat

3.2       Consell d’Estudiants

El Consell d’Estudiants és l’òrgan en què estan representats els estudiants i en el qual es coordinen davant els òrgans de govern de la Facultat d’Enologia i la URV. Està oberta a tothom que vulgui participar-hi, i des d’ell s’intenta solucionar tots els problemes que es puguin presentar als estudiants. També es fan arribar les seves propostes als òrgans de govern. Us podeu posar en contacte amb el Consell d'Estudiants a través de les següents adreces de correu electrònic:

ETAIAA:                cestudiants.etal@fe.urv.cat

Enologia:              cestudiants.eno@fe.urv.cat

Biotecnologia:       cestudiants.bio@fe.urv.cat

3.3       Becari d’Atenció a la Comunitat Universitària (BACU)

És funció del BACU donar informació sobre: borsa de treball, borsa d’habitatge, borsa del Llibre vell i Servei d’Esports. Per posar-vos en contacte amb el BACU podeu utilitzar la seva adreça de correu electrònic:

BACU enologia: bacuee@ee.urv.cat

Podeu consultar l’horari d’atenció del BACU a la pàgina web de la Facultat