2007_08
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 

Study programmes

1st Cycle
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)

2nd Cycle
Enologia (2003)

1st & 2nd Cycle
Biotecnologia (2005)Altres serveis generals de centre

3 ALTRES SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

3.1 Biblioteca

La Biblioteca de Campus Sesceladesforma part del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat Rovira iVirgili. Actualment dóna servei a les següents facultats: Ciències del’Educació i Psicologia, E.T.S.E., E.T.S.E.Q., Química i Enologia. Hi podenaccedir tots els membres de la comunitat universitària i aquelles personesexpressament autoritzades.

Instal·lacions

La Bibliotecaes troba ubicada al mig del Campus Sescelades, en un edifici independent. Consta de dues plantes: A la primera planta trobem el vestíbul, el taulell d’informació general ide préstec, la secció de referència, la secció d’audiovisuals i l’hemeroteca,els serveis i la secció de reprografia. Així mateix, en aquesta primera plantahi trobem també els Serveis Tècnics de Biblioteca: Catalogació, Adquisicions iServei de Préstec Interbibliotecari i Obtenció de Documents. A la segona planta estan ubicades la sala de lectura de monografies, elfons infantil, el fons antic, la sala de reunions, les sales de treball i lasala de formació. La biblioteca té un total de 678 puntsde lectura, distribuïts de la manera següent: A la primera planta hi ha un total de266 punts de lectura, dels quals 56 tenen connexió per cable. A la segonaplanta n’hi ha un total de 412, dels quals 64 tenen connexió per cable. Des dequalsevol punt de l’edifici hi ha connexió inalàmbrica a la xarxa

Fons

La major part del fons de la bibliotecaés de lliure accés, excepte una part que es troba en un annex. Per consultar elfons de l’annex cal adreçar-se al personal de la biblioteca. El fons es troba a la sala de lecturaordenat per matèries, segons la Classificació Decimal Universal. Per altrabanda, les revistes estan ordenades alfabèticament per títol. Tot aquest fons espot recuperar mitjançant el catàleg automatitzat, que permet conèixer-ne lalocalització i la disponibilitat dels documents. Es disposa entre d’altres de:

Serveis


Carnet de la biblioteca

Pel fet de matricular-se a la URV totalumne esdevé usuari de la biblioteca amb dret a consultar i demanar materialen préstec, tant a la biblioteca de Campus com a la resta de biblioteques de laURV. Només cal disposar del carnetd’estudiant que proporciona la URV al començar el curs acadèmic.

Horaride la biblioteca

Dedilluns a divendres de 8:30 del matí a 20:30 del vespre, dissabtes de 10:00 a21:45 i diumenges de 10:00 a 13:45.

En períodes d’exàmens l’horaris’amplia dissabte i diumenge de 10:00 a 23:45 h.

A Setmana Santa, Nadal iEstiu es realitzen horaris especials que es comunicaran oportunament. Per a més informació sobretots els serveis us atendrem a la biblioteca.

També podeu consultar les pàginesweb:

http://www.urv.cat/biblioteca(pàgina general del Servei de Biblioteca), http://www.urv.net/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/index.html(pàgina de la Biblioteca de Campus Sescelades)

o fer-nos arribar un correuelectrònic. Cap d’àrea de Química iEnologia: Josepa Rius Masip, A/e: josepa.rius@urv.cat

3.2 Consell d’Estudiants

ElConsell d’Estudiants és l’òrgan en què estan representats els estudiants i enel qual es coordinen davant els òrgans de govern de la Facultat d’Enologia i laURV. Està oberta a tothom que vulgui participar-hi, i des d’ell s’intentasolucionar tots els problemes que es puguin presentar als estudiants. També esfan arribar les seves propostes als òrgans de govern. Us podeu posar encontacte amb el Consell d'Estudiants a través de les següents adreces de correuelectrònic: ETAIAA: cestudiants.etal@fe.urv.cat Enologia: cestudiants.eno@fe.urv.cat Biotecnologia: cestudiants.bio@ fe.urv.cat

3.3 Becari d’Atenció a la ComunitatUniversitària (BACU)

Ésfunció del BACU donar informació sobre: borsa de treball, borsa d’habitatge,borsa del Llibre vell i Servei d’Esports. Per posar-vos en contacte amb el BACUpodeu utilitzar la seva adreça de correu electrònic: BACUenologia: bacuee@ee.urv.cat Podeuconsultar l’horari d’atenció del BACU a la pàgina web de la Faculta