2009_10
Educational guide 
Facultat d'Enologia
A A 
 
 

Study programmes

Bachelor
Grau d'Enologia (2009)
Grau de Biotecnologia (2009)

Master
Enologia (2006)

1st Cycle
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)

1st & 2nd Cycle
Biotecnologia (2005)

2nd Cycle
Enologia (2003)Altres serveis generals de centre

2.1.      Biblioteca

La Biblioteca de Campus Sescelades forma part del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat Rovira i Virgili. Actualment dóna servei a les següents facultats: Ciències de l’Educació i Psicologia, E.T.S.E., E.T.S.E.Q., Química i Enologia. Hi poden accedir tots els membres de la comunitat universitària i aquelles persones expressament autoritzades.

Instal·lacions

La Biblioteca es troba ubicada al mig del Campus Sescelades, en un edifici independent. Consta de dues plantes:

A la primera planta trobem el vestíbul, zona de premsa i novetats, el taulell d’informació general i de préstec, la secció de referència, la secció d’audiovisuals i l’hemeroteca, els serveis i la secció de reprografia. Així mateix, en aquesta primera planta hi trobem també els Serveis Tècnics de Biblioteca: Catalogació, Adquisicions i Servei de Préstec Interbibliotecari i Obtenció de Documents.

A la segona planta estan ubicades la sala de lectura de monografies, amb 60 punts de lectura indivual, el fons infantil, el fons antic, la sala de reunions, les sales de treball i la sala de formació.

La biblioteca té un total de 678 punts de lectura, distribuïts de la manera següent:

A la primera planta hi ha un total de 266 punts de lectura, dels quals 56 tenen connexió per cable. A la segona planta n’hi ha un total de 412, dels quals 64 tenen connexió per cable. Des de qualsevol punt de l’edifici hi ha connexió inalàmbrica a la xarxa.

Fons

La major part del fons de la biblioteca és de lliure accés, excepte una part que es troba en un annex. Per consultar el fons de l’annex cal adreçar-se al personal de la biblioteca.

El fons es troba a la sala de lectura ordenat per matèries, segons la Classificació Decimal Universal. Per altra banda, les revistes estan ordenades alfabèticament per títol. Tot aquest fons es pot recuperar mitjançant el catàleg automatitzat, que permet conèixer-ne la localització i la disponibilitat dels documents.

Es disposa entre d’altres de:

·          Llibres: 110.000 volums.

·          Revistes: 1553títols de publicacions periòdiques que abasten tant aspectes divulgatius i d’interès general com àrees temàtiques especialitzades. A més es disposa d’accés electrònic a altres títols de revista, aproximadament 39.116, consultables des de la web de la biblioteca.

http://sfx.urv.cat/urv/az

http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/index.html

http://www.urv.net/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/bbdds_propies.html

·          Mediateca: 6500 títols. Disponibilitat d’aparells de vídeo, DVD i TV per a la consulta a la mateixa biblioteca.

·          Treballs d’estada en pràctiques (TPB) d’experimentació en bioquímica aplicada

·          Treballs experimentals de Química

Serveis

·          Préstec domiciliari: préstec domiciliari del propi fons. Es poden reservar els documents que es troben en préstec i també es poden demanar documents d’altres facultats.

·          Préstec interbibliotecari. Obtenció de documents d’altres biblioteques d’arreu del món.

·          Préstec d’ordinadors portàtils. Es pot disposar d’ordinadors portàtils per a ús acadèmic dins  la sala de lectura.durant  3 hores prorrogables.

·          Sales de treball. Es disposa de 6 sales de treball en grup que es poden reservar amb anterioritat.

·          Guies i tríptics. Disposeu de guies i tríptics que us ajudaran a conèixer el funcionament de la biblioteca.

·          Consulta a bases de dades: accés a bases de dades especialitzades.

·          Accés a catàlegs: des de la biblioteca podeu consultar el catàleg de totes les biblioteques de la URV, el catàleg col·lectiu de totes les universitats catalanes CCUC i altres catàlegs de biblioteques espanyoles i de qualsevol lloc del món.

·          Accés a Internet: es poden fer consultes acadèmiques i bibliogràfiques a Internet. Connexió sense fils i convencional.

·          Cursos de formació d’usuaris: Durant tot el curs es fan cursos que us ajudaran a localitzar diferent tipus d’informació a la biblioteca de manera ràpida i eficaç.

·          Entorn web. :  http://www.urv.net/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/index.html

·          Consulta a sala en règim de lliure accés

·          Accés a la Biblioteca Digital de Catalunya http://www.cbuc.cat

·          Informació bibliogràfica

·          Bústia de suggeriments

·          Autoservei de fotocòpies i d’impressió de documents Carnet de la biblioteca

·          Accés a tots els recursos disponibles des de fora de la URV

Carnet de biblioteca

Pel fet de matricular-se a la URV tot alumne esdevé usuari de la biblioteca amb dret a consultar i demanar material en préstec, tant a la biblioteca de Campus com a la resta de biblioteques de la URV.  Només cal disposar del carnet d’estudiant que proporciona la URV al començar el curs acadèmic.

Horari de la biblioteca

De dilluns a divendres de 8 del matí a 22 del vespre, dissabtes de 9 a 21 h. i diumenges de 9 a 14 h. La biblioteca també obre els dies festius.

En períodes d’exàmens l’horari s’amplia de dilluns a diumenge fins les 24 hores.

A Setmana Santa, Nadal i Estiu es realitzen horaris especials que es comunicaran oportunament.

Per a més informació sobre tots els serveis us atendrem a la biblioteca. També podeu consultar les pàgines web:

http://www.urv.net/biblioteca (pàgina general del Servei de Biblioteca)

http://www.urv.net/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/index.html (pàgina de la Biblioteca de Campus Sescelades)

o fer-nos arribar un correu electrònic:

bib.sescelades@urv.cat

Cap d’àrea de Química i Enologia: Josepa Rius Masip, A/e:  josepa.rius@urv.cat

2.2       Consell d’Estudiants

El Consell d’Estudiants és l’òrgan en què estan representats els estudiants i en el qual es coordinen davant els òrgans de govern de la Facultat d’Enologia i la URV. Està oberta a tothom que vulgui participar-hi, i des d’ell s’intenta solucionar tots els problemes que es puguin presentar als estudiants. També es fan arribar les seves propostes als òrgans de govern. Us podeu posar en contacte amb el Consell d'Estudiants a través de les següents adreces de correu electrònic:

ETAIAA:               cestudiants.etal@fe.urv.cat

Enologia:             cestudiants.eno@fe.urv.cat

Biotecnologia:      cestudiants.bio@fe.urv.cat

2.3       Becari d’Atenció a la Comunitat Universitària (BACU)

És funció del BACU donar informació sobre: borsa de treball, borsa d’habitatge, borsa del Llibre vell i Servei d’Esports. Per posar-vos en contacte amb el BACU podeu utilitzar la seva adreça de correu electrònic:

BACU enologia: bacuee@ee.urv.cat

Podeu consultar l’horari d’atenció del BACU a la pàgina web de la Facultat

2               ALTRES SERVEIS GENERALS DEL CENTRE

 

 

2.1.      Biblioteca

 

La Biblioteca de Campus Sescelades forma part del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat Rovira i Virgili. Actualment dóna servei a les següents facultats: Ciències de l’Educació i Psicologia, E.T.S.E., E.T.S.E.Q., Química i Enologia. Hi poden accedir tots els membres de la comunitat universitària i aquelles persones expressament autoritzades.

 
Instal·lacions

 

La Biblioteca es troba ubicada al mig del Campus Sescelades, en un edifici independent. Consta de dues plantes:

A la primera planta trobem el vestíbul, zona de premsa i novetats, el taulell d’informació general i de préstec, la secció de referència, la secció d’audiovisuals i l’hemeroteca, els serveis i la secció de reprografia. Així mateix, en aquesta primera planta hi trobem també els Serveis Tècnics de Biblioteca: Catalogació, Adquisicions i Servei de Préstec Interbibliotecari i Obtenció de Documents.

A la segona planta estan ubicades la sala de lectura de monografies, amb 60 punts de lectura indivual, el fons infantil, el fons antic, la sala de reunions, les sales de treball i la sala de formació.

La biblioteca té un total de 678 punts de lectura, distribuïts de la manera següent:

A la primera planta hi ha un total de 266 punts de lectura, dels quals 56 tenen connexió per cable. A la segona planta n’hi ha un total de 412, dels quals 64 tenen connexió per cable. Des de qualsevol punt de l’edifici hi ha connexió inalàmbrica a la xarxa.

 
Fons

La major part del fons de la biblioteca és de lliure accés, excepte una part que es troba en un annex. Per consultar el fons de l’annex cal adreçar-se al personal de la biblioteca.

El fons es troba a la sala de lectura ordenat per matèries, segons la Classificació Decimal Universal. Per altra banda, les revistes estan ordenades alfabèticament per títol. Tot aquest fons es pot recuperar mitjançant el catàleg automatitzat, que permet conèixer-ne la localització i la disponibilitat dels documents.

Es disposa entre d’altres de:

·          Llibres: 110.000 volums.

·          Revistes: 1553 títols de publicacions periòdiques que abasten tant aspectes divulgatius i d’interès general com àrees temàtiques especialitzades. A més es disposa d’accés electrònic a altres títols de revista, aproximadament 39.116, consultables des de la web de la biblioteca.

http://sfx.urv.cat/urv/az

http://www.urv.cat/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/index.html

http://www.urv.net/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/bbdds_propies.html

·          Mediateca: 6500 títols. Disponibilitat d’aparells de vídeo, DVD i TV per a la consulta a la mateixa biblioteca.

·          Treballs d’estada en pràctiques (TPB) d’experimentació en bioquímica aplicada

·          Treballs experimentals de Química

 

Serveis

 

·          Préstec domiciliari: préstec domiciliari del propi fons. Es poden reservar els documents que es troben en préstec i també es poden demanar documents d’altres facultats.

·          Préstec interbibliotecari. Obtenció de documents d’altres biblioteques d’arreu del món.

·          Préstec d’ordinadors portàtils. Es pot disposar d’ordinadors portàtils per a ús acadèmic dins  la sala de lectura.durant  3 hores prorrogables.

·          Sales de treball. Es disposa de 6 sales de treball en grup que es poden reservar amb anterioritat.

·          Guies i tríptics. Disposeu de guies i tríptics que us ajudaran a conèixer el funcionament de la biblioteca.

·          Consulta a bases de dades: accés a bases de dades especialitzades.

·          Accés a catàlegs: des de la biblioteca podeu consultar el catàleg de totes les biblioteques de la URV, el catàleg col·lectiu de totes les universitats catalanes CCUC i altres catàlegs de biblioteques espanyoles i de qualsevol lloc del món.

·          Accés a Internet: es poden fer consultes acadèmiques i bibliogràfiques a Internet. Connexió sense fils i convencional.

·          Cursos de formació d’usuaris: Durant tot el curs es fan cursos que us ajudaran a localitzar diferent tipus d’informació a la biblioteca de manera ràpida i eficaç.

·          Entorn web. :  http://www.urv.net/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/index.html

·          Consulta a sala en règim de lliure accés

·          Accés a la Biblioteca Digital de Catalunya http://www.cbuc.cat

·          Informació bibliogràfica

·          Bústia de suggeriments

·          Autoservei de fotocòpies i d’impressió de documents Carnet de la biblioteca

·          Accés a tots els recursos disponibles des de fora de la URV

 

Carnet de biblioteca

 

Pel fet de matricular-se a la URV tot alumne esdevé usuari de la biblioteca amb dret a consultar i demanar material en préstec, tant a la biblioteca de Campus com a la resta de biblioteques de la URV.  Només cal disposar del carnet d’estudiant que proporciona la URV al començar el curs acadèmic.

 

Horari de la biblioteca

De dilluns a divendres de 8 del matí a 22 del vespre, dissabtes de 9 a 21 h. i diumenges de 9 a 14 h. La biblioteca també obre els dies festius.

En períodes d’exàmens l’horari s’amplia de dilluns a diumenge fins les 24 hores.

A Setmana Santa, Nadal i Estiu es realitzen horaris especials que es comunicaran oportunament.

Per a més informació sobre tots els serveis us atendrem a la biblioteca. També podeu consultar les pàgines web:

http://www.urv.net/biblioteca (pàgina general del Servei de Biblioteca)

http://www.urv.net/biblioteca/biblioteques/campus_sescelades/index.html (pàgina de la Biblioteca de Campus Sescelades)

o fer-nos arribar un correu electrònic:

bib.sescelades@urv.cat

 

Cap d’àrea de Química i Enologia: Josepa Rius Masip, A/e:  josepa.rius@urv.cat

 

 

2.2       Consell d’Estudiants

 

El Consell d’Estudiants és l’òrgan en què estan representats els estudiants i en el qual es coordinen davant els òrgans de govern de la Facultat d’Enologia i la URV. Està oberta a tothom que vulgui participar-hi, i des d’ell s’intenta solucionar tots els problemes que es puguin presentar als estudiants. També es fan arribar les seves propostes als òrgans de govern. Us podeu posar en contacte amb el Consell d'Estudiants a través de les següents adreces de correu electrònic:

 

ETAIAA: cestudiants.etal@fe.urv.cat

Enologia:              cestudiants.eno@fe.urv.cat

Biotecnologia:     cestudiants.bio@ fe.urv.cat

 

2.3       Becari d’Atenció a la Comunitat Universitària (BACU)

 

És funció del BACU donar informació sobre: borsa de treball, borsa d’habitatge, borsa del Llibre vell i Servei d’Esports. Per posar-vos en contacte amb el BACU podeu utilitzar la seva adreça de correu electrònic:

 

BACU enologia: bacuee@ee.urv.cat

 

Podeu consultar l’horari d’atenció del BACU a la pàgina web de la Facultat