2013_14
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 

Ensenyaments

Grau
Grau d'Enologia (2009)
Grau de Biotecnologia (2009)

Màster Oficial
Enologia (2010)

1r Cicle
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)

1r i 2n Cicle
Biotecnologia (2005)Informació general

1.1       Antecedents històrics

 

Els antecedents de l’actual Facultat d’Enologia es remunten al 1988, any en el que es va crear l’Escola d’Enologia de Tarragona. Aquest era un Centre d’Estudis Superiors creat pel Decret 202/1988 de l’1 d’agost de 1988 de la Generalitat de Catalunya (DOGC del 24 d’agost) amb la finalitat de formar tècnics ben preparats en temes vitivinícoles, que coneguin les característiques edafològiques i climàtiques, les tècniques de viticultura utilitzades i amb coneixements suficients en enologia i viticultura com per a fer possible la producció de vins de primera qualitat.

 

L’Escola d’Enologia va estar vinculada a la Universitat de Barcelona fins el curs acadèmic 1992-93 i, a partir d’aquí, es va integrar a la Universitat Rovira i Virgili.

 

D’aquesta forma es va començar a impartir uns estudis propis de la Universitat, per a la formació d’enòlegs en l’àmbit universitari, amb la Titulació de Graduat en Enologia (Junta de Govern de la Universitat de Barcelona de 4 de juliol de 1988).

 

Degut als problemes de la incorporació a l’exercici de la professió de tècnics amb una titulació pròpia, es va decidir començar els estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola (indústries agràries i alimentaries), nous a la URV, a partir de 1994-95, amb assignatures comuns amb el títol propi. D’aquesta manera l’alumne podia obtenir un títol homologat, el d’Enginyer Tècnic Agrícola (indústries agràries i alimentàries) amb una durada de 3 anys i, també, un títol propi de la Universitat: el de Graduat Superior en Enologia de 4 anys.

 

Així doncs, a partir de 1994 i fins el 1997, la llavors anomenada Escola d’Enologia impartia dos plans d’estudis:

 

·          Graduat Superior en Enologia pla 94 (títol propi). Comissió Gestora de la URV de 7 de març de 1994.

·          Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentaries pla 94 (títol reconegut pel Ministerio de Educación y Ciencia). Resolució de la URV de 7 de setembre de 1994 (BOE núm. 237 de 4-10-1994).

 

Finalment, al febrer de 1997, es va posar en marxa els estudis de segon cicle de Llicenciatura en Enologia (Resolució URV de 17 d’abril de 1997) a la que es podia accedir amb l’Enginyeria Tècnica Agrícola, el primer cicle de Química, Biologia, Farmàcia, Enginyeria Química i Enginyeria Agronòmica.

 

En 1997 es va procedir a actualitzar el pla d’estudis de l’enginyeria i, al temps, es va crear la Facultat d’Enologia (en lloc de l’Escola d’Enologia) amb el decret 26/1998 del 4 de febrer, (DOGC núm. 2575 del 10-02-98).

 

A partir de 1997, s’imparteixen dos títols oficials a la Facultat d’Enologia:

 

·          Llicenciatura en Enologia Pla 96 (BOE 115 del 14 de maig de 1997)

·          Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries, Pla 97. Resolució URV de 28-9-1998 (BOE núm. 252 de 21-10-1998)

 

El curs 2003/04 s’implanta el nou pla d'estudis de la Llicenciatura en Enologia, en el seu primer curs. Aquest nou pla d'estudis amplia el nombre de crèdits a 150.

 

El curs 2005/06 s'inicia la Llicenciatura en Biotecnologia, de 1r i 2n cicle (Reial Decret 1285/2002, BOE 20 desembre 2002, el qual estableix el títol universitari oficial de Llicenciat en Biotecnologia i les directrius generals pròpies). El pla d’estudis de la URV fou publicat per resolució del 24 de febrer de 2006 (BOE 28 març de 2006). S'imparteix al Campus de Sescelades i s'adscriu a la Facultat d'Enologia.

 

El curs 2006/07 s’inicia el Màster en Enologia.

 

El curs 2009/10 s’inicien el Grau en Enologia i el Grau en Biotecnologia.