2023_24
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 

Informació general

Els antecedents de l’actual Facultat d’Enologia es remunten al 1988, any en el qual es va crear l’Escola d’Enologia de Tarragona amb la finalitat de formar tècnics i tècniques ben preparats en temes vitivinícoles; que coneguessin les característiques edàfiques i climàtiques de les zones de producció i les tècniques de viticultura utilitzades; i que tinguessin coneixements adequats en enologia i viticultura per elaborar vins de primera qualitat.

L’Escola va estar vinculada a la Universitat de Barcelona fins al curs acadèmic 1992-93 i, a partir de llavors, es va integrar a la Universitat Rovira i Virgili, que s’havia creat el desembre de 1991 per llei del Parlament de Catalunya.

Per decret de la Presidència de la Generalitat, de 4 de febrer de 1998, es va transformar l’Escola d’Enologia en la Facultat d’Enologia, en la qual es varen impartir els estudis de llicenciat o llicenciada en enologia i d’enginyer tècnic o enginyera tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries.

A partir del curs 2004-05, la Facultat va traslladar la seva seu al Campus Sescelades, ocupant conjuntament amb la Facultat de Química les actuals instal·lacions situades al carrer Marcel·lí Domingo a Sant Pere i Sant Pau (Tarragona). L’any següent es van implantar els estudis de llicenciat o llicenciada en biotecnologia.

A més, des de l’any 1995 es compta amb un celler docent i experimental, Mas dels Frares, a Constantí (Tarragona). Aquesta finca, amb una superfície útil total de 700 m2, es va dissenyar per cobrir les necessitats docents i de recerca del centre.

Actualment, els ensenyaments que s'imparteixen a la Facultat d'Enologia són els següents: