2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 

Biotecnologia

En el següent document podreu trobar informació relativa a:

Descripció

Activitats professionals pròpies del Llicenciat en Biotecnologia

Extracte de terminis

El Pla d’Estudis de Biotecnologia

Tutories personalitzades

Accès al Segon Cicle de Biotecnologia

Itinerari curricular recomanat de la Licenciatura en Biotecnologia

Calendari, horaris i dates d’exàmens 

Per descarregar aquest document, fes click mes avall

LLICENCIATURA biotecnologia