2006_07
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)
 Asignaturas

Primer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
19031001 DIBUIX Primero
Troncal 6
19031002 FÍSICA Primero
Troncal 6
19031005 BIOLOGIA Primero
Troncal 7.5
19031003 MICROBIOLOGIA Segundo
Troncal 7.5
19031004 CIÈNCIA I TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Segundo
Troncal 6
19031006 BIOQUÍMICA Segundo
Troncal 6
19031007 QUÍMICA Anual
Troncal 9
19031008 CÀLCUL, ESTADÍSTICA I MÈTODES NUMÈRICS Anual
Troncal 12
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
19031101 ALIMENTS I NUTRICIÓ Primero
Obligatoria 4.5
19031103 QUÍMICA I CONTROL ANALÍTIC DELS ALIMENTS Segundo
Obligatoria 4.5
19031009 ECONOMIA Anual
Troncal 9
19031010 OPERACIONS BÀSIQUES I TECNOLOGIES D'ALIMENTS Anual
Troncal 15
19031011 ENGINYERIA DEL MEDI RURAL Anual
Troncal 10.5
19031012 TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ VEGETAL Anual
Troncal 10.5
Tercer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
19031013 PROJECTES Primero
Troncal 6
19031102 AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS Primero
Obligatoria 4.5
19031104 FRED I CALOR INDUSTRIALS Segundo
Obligatoria 4.5
19031105 TREBALL FI DE CARRERA Anual
Obligatoria 12
Optativa
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
19031201 PRODUCTES QUÍMICS EN LA PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DELS ALIMENTS Primero
Optativa 4.5
19031204 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS Primero
Optativa 6
19031208 INTRODUCCIÓ A L'ENOLOGIA Primero
Optativa 4.5
19031215 PRODUCTES LÀCTICS Primero
Optativa 6
19031240 GESTIÓ I TRACTAMENTS DE RESIDUS EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES Primero
Optativa 4.5
19031241 CONSERVACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS Primero
Optativa 4.5
19031202 MANTENIMENT A INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES Segundo
Optativa 4.5
19031203 ANÀLISI DELS ALIMENTS Segundo
Optativa 6
19031205 INTRODUCCIÓ A LA VITICULTURA Segundo
Optativa 6
19031206 ARBORICULTURA MEDITERRÀNIA Segundo
Optativa 6
19031243 TECNOLOGIES DE FRUITS SECS Segundo
Optativa 4.5
19031246 GESTIÓ DE L'ENERGIA EN LES INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES Segundo
Optativa 4.5
19031247 LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS Segundo
Optativa 4.5
19031209 PRÀCTIQUES EN EMPRESA Anual
Optativa 6