2006_07
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19031001 DIBUIX First
Troncal 6
19031002 FÍSICA First
Troncal 6
19031005 BIOLOGIA First
Troncal 7.5
19031003 MICROBIOLOGIA Second
Troncal 7.5
19031004 CIÈNCIA I TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Second
Troncal 6
19031006 BIOQUÍMICA Second
Troncal 6
19031007 QUÍMICA Annual
Troncal 9
19031008 CÀLCUL, ESTADÍSTICA I MÈTODES NUMÈRICS Annual
Troncal 12
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19031101 ALIMENTS I NUTRICIÓ First
Obligatòria 4.5
19031103 QUÍMICA I CONTROL ANALÍTIC DELS ALIMENTS Second
Obligatòria 4.5
19031009 ECONOMIA Annual
Troncal 9
19031010 OPERACIONS BÀSIQUES I TECNOLOGIES D'ALIMENTS Annual
Troncal 15
19031011 ENGINYERIA DEL MEDI RURAL Annual
Troncal 10.5
19031012 TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ VEGETAL Annual
Troncal 10.5
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19031013 PROJECTES First
Troncal 6
19031102 AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS First
Obligatòria 4.5
19031104 FRED I CALOR INDUSTRIALS Second
Obligatòria 4.5
19031105 TREBALL FI DE CARRERA Annual
Obligatòria 12
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
19031201 PRODUCTES QUÍMICS EN LA PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DELS ALIMENTS First
Optativa 4.5
19031204 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS First
Optativa 6
19031208 INTRODUCCIÓ A L'ENOLOGIA First
Optativa 4.5
19031215 PRODUCTES LÀCTICS First
Optativa 6
19031240 GESTIÓ I TRACTAMENTS DE RESIDUS EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES First
Optativa 4.5
19031241 CONSERVACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS First
Optativa 4.5
19031202 MANTENIMENT A INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES Second
Optativa 4.5
19031203 ANÀLISI DELS ALIMENTS Second
Optativa 6
19031205 INTRODUCCIÓ A LA VITICULTURA Second
Optativa 6
19031206 ARBORICULTURA MEDITERRÀNIA Second
Optativa 6
19031243 TECNOLOGIES DE FRUITS SECS Second
Optativa 4.5
19031246 GESTIÓ DE L'ENERGIA EN LES INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES Second
Optativa 4.5
19031247 LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS Second
Optativa 4.5
19031209 PRÀCTIQUES EN EMPRESA Annual
Optativa 6