2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19031005 BIOLOGIA Primer
Troncal 7.5
19031001 DIBUIX Primer
Troncal 6
19031002 FÍSICA Primer
Troncal 6
19031006 BIOQUÍMICA Segon
Troncal 6
19031004 CIÈNCIA I TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Segon
Troncal 6
19031003 MICROBIOLOGIA Segon
Troncal 7.5
19031008 CÀLCUL, ESTADÍSTICA I MÈTODES NUMÈRICS Anual
Troncal 12
19031007 QUÍMICA Anual
Troncal 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19031101 ALIMENTS I NUTRICIÓ Primer
Obligatòria 4.5
19031103 QUÍMICA I CONTROL ANALÍTIC DELS ALIMENTS Segon
Obligatòria 4.5
19031009 ECONOMIA Anual
Troncal 9
19031011 ENGINYERIA DEL MEDI RURAL Anual
Troncal 10.5
19031010 OPERACIONS BÀSIQUES I TECNOLOGIES D'ALIMENTS Anual
Troncal 15
19031012 TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ VEGETAL Anual
Troncal 10.5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19031102 AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS Primer
Obligatòria 4.5
19031013 PROJECTES Primer
Troncal 6
19031104 FRED I CALOR INDUSTRIALS Segon
Obligatòria 4.5
19031105 TREBALL FI DE CARRERA Anual
Obligatòria 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19031241 CONSERVACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS Primer
Optativa 4.5
19031240 GESTIÓ I TRACTAMENTS DE RESIDUS EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES Primer
Optativa 4.5
19031208 INTRODUCCIÓ A L'ENOLOGIA Primer
Optativa 4.5
19031204 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS Primer
Optativa 6
19031215 PRODUCTES LÀCTICS Primer
Optativa 6
19031201 PRODUCTES QUÍMICS EN LA PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DELS ALIMENTS Primer
Optativa 4.5
19031203 ANÀLISI DELS ALIMENTS Segon
Optativa 6
19031206 ARBORICULTURA MEDITERRÀNIA Segon
Optativa 6
19031246 GESTIÓ DE L'ENERGIA EN LES INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES Segon
Optativa 4.5
19031205 INTRODUCCIÓ A LA VITICULTURA Segon
Optativa 6
19031247 LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS Segon
Optativa 4.5
19031202 MANTENIMENT A INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES Segon
Optativa 4.5
19031243 TECNOLOGIES DE FRUITS SECS Segon
Optativa 4.5
19031209 PRÀCTIQUES EN EMPRESA Anual
Optativa 6