2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  BIOLOGIA DE LA VINYA
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura BIOLOGIA DE LA VINYA Codi 19042001
Ensenyament
Enologia (2003)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 6 0 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
Adreça electrònica montserrat.nadal@urv.cat
miriam.lampreave@urv.cat
Professors/es
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
LAMPREAVE FIGUERAS, MÍRIAM
Web
Informació rellevant Aprofundir en els coneixements sobre la vinya en realció a l'ampelografia i a la fisiologia