2008_09
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19042001 BIOLOGIA DE LA VINYA Primer
Troncal 6
19042006 BIOQUÍMICA I MICROBIOLOGIA ENOLÒGIQUES Primer
Troncal 13.5
19042004 COMPOSICIÓ I EVOLUCIÓ DEL VI Primer
Troncal 4.5
19042005 ANÀLISI I CONTROL QUÍMIC ENOLÒGIC Segon
Troncal 9
19042012 CULTURA VITIVINÍCOLA Segon
Troncal 4.5
19042009 PRÀCTIQUES INTEGRADES ENOLÒGIQUES Segon
Troncal 6
19042007 ENOLOGIA GENERAL Anual
Troncal 13.5
19042003 PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA Anual
Troncal 9
19042002 VITICULTURA Anual
Troncal 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19042010 ECONOMIA I GESTIÓ DE L'EMPRESA VITIVINÍCOLA Primer
Troncal 9
19042008 ENGINYERIA ENOLÒGICA Primer
Troncal 4.5
19042011 NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA Primer
Troncal 4.5
19042101 VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS Primer
Obligatòria 6
19042013 PRÀCTICUM Anual
Troncal 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19042210 ANÀLISI INSTRUMENTAL ENOLÒGICA Primer
Optativa 4.5
19042208 ANÀLISI SENSORIAL APROFUNDIT Primer
Optativa 4.5
19042211 BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA Primer
Optativa 4.5
19042205 CRIANÇA I ENVELLIMENT DE VINS Primer
Optativa 4.5
19042207 DESTIL·LATS I DERIVATS DE VINS Primer
Optativa 4.5
19042204 ECOFISIOLOGIA DE LA VINYA Primer
Optativa 4.5
19042203 FACTORS EXTERNS DE LA PRODUCCIÓ VITÍCOLA Primer
Optativa 4.5
19042212 MICOLOGIA VITIVINÍCOLA Primer
Optativa 4.5
19042213 DISSENY I PLANIFICACIÓ PRODUCTIVA DE CELLERS Segon
Optativa 4.5
19042209 LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS Segon
Optativa 4.5