2006_07
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2003)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19042001 BIOLOGIA DE LA VINYA First
Troncal 6
19042004 COMPOSICIÓ I EVOLUCIÓ DEL VI First
Troncal 4.5
19042006 BIOQUÍMICA I MICROBIOLOGIA ENOLÒGIQUES First
Troncal 13.5
19042005 ANÀLISI I CONTROL QUÍMIC ENOLÒGIC Second
Troncal 9
19042009 PRÀCTIQUES INTEGRADES ENOLÒGIQUES Second
Troncal 6
19042012 CULTURA VITIVINÍCOLA Second
Troncal 4.5
19042002 VITICULTURA Annual
Troncal 9
19042003 PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA Annual
Troncal 9
19042007 ENOLOGIA GENERAL Annual
Troncal 13.5
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19042008 ENGINYERIA ENOLÒGICA First
Troncal 4.5
19042010 ECONOMIA I GESTIÓ DE L'EMPRESA VITIVINÍCOLA First
Troncal 9
19042011 NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA First
Troncal 4.5
19042101 VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS First
Obligatòria 6
19042013 PRÀCTICUM Annual
Troncal 9
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
19042205 CRIANÇA I ENVELLIMENT DE VINS First
Optativa 4.5
19042207 DESTIL·LATS I DERIVATS DE VINS First
Optativa 4.5
19042208 ANÀLISI SENSORIAL APROFUNDIT First
Optativa 4.5
19042210 ANÀLISI INSTRUMENTAL ENOLÒGICA First
Optativa 4.5
19042211 BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA First
Optativa 4.5
19042212 MICOLOGIA VITIVINÍCOLA First
Optativa 4.5
19042203 FACTORS EXTERNS DE LA PRODUCCIÓ VITÍCOLA Second
Optativa 4.5
19042204 ECOFISIOLOGIA DE LA VINYA Second
Optativa 4.5
19042209 LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS Second
Optativa 4.5
19042213 DISSENY I PLANIFICACIÓ PRODUCTIVA DE CELLERS Second
Optativa 4.5