2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Biotecnologia (2005)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19051001 BIOLOGIA CEL·LULAR First
Troncal 7.5
19051002 FONAMENTS DE FÍSICA First
Troncal 6
19051004 FONAMENTS DE QUÍMICA I First
Troncal 7.5
19051008 ÀLGEBRA First
Troncal 4.5
19051009 CÀLCUL First
Troncal 6
19051005 FONAMENTS DE QUÍMICA II Second
Troncal 7.5
19051006 GENÈTICA Second
Troncal 6
19051011 BIOQUÍMICA Second
Troncal 9
19051012 MICROBIOLOGIA I Second
Troncal 7.5
19051017 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA I Second
Troncal 4.5
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19051003 INFORMÀTICA First
Troncal 6
19051013 MICROBIOLOGIA II First
Troncal 4.5
19051015 FISIOLOGIA ANIMAL First
Troncal 6
19051019 GENÈTICA MOLECULAR First
Troncal 7.5
19051101 ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES First
Compulsory 4.5
19051102 ENZIMOLOGIA First
Compulsory 6
19051007 TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMICA Second
Troncal 6
19051010 ESTADÍSTICA Second
Troncal 4.5
19051014 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS BÀSIQUES Second
Troncal 4.5
19051016 FISIOLOGIA VEGETAL Second
Troncal 6
19051018 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA II Second
Troncal 7.5
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19052030 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS AVANÇADES First
Troncal 4.5
19052029 QUÍMICA I ENGINYERIA DE PROTEÏNES First
Troncal 7.5
19052028 PROTEÒMICA First
Troncal 4.5
19052024 ENGINYERIA GENÈTICA MOLECULAR First
Troncal 7.5
19052023 CULTIUS CEL·LULARS First
Troncal 4.5
19052022 BIOREACTORS First
Troncal 7.5
19052031 VIROLOGIA Second
Troncal 4.5
19052027 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS II Second
Troncal 4.5
19052026 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS I Second
Troncal 6
19052025 IMMUNOLOGIA Second
Troncal 6
19052021 BIOINFORMÀTICA Second
Troncal 6
19052020 ASPECTES LEGALS I SOCIALS DE LA BIOTECNOLOGIA Second
Troncal 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19052103 PROJECTES EN EMPRESES O INSTITUCIONS Annual
Compulsory 18
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
19052223 MODELITZACIÓ DE MOLÈCULES I BIOMOLÈCULES First
Optional 4.5
19052236 APLICACIONS ECOLÒGIQUES, FARMACÈUTIQUES I INDUSTRIALS DELS PRODUCTES NATURALS First
Optional 6
19052225 BIOTECNOLOGIA, HISTÒRIA I SOCIETAT First
Optional 4.5
19052232 ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL First
Optional 4.5
19052238 BIOCATALITZADORS IMMOBILITZATS First
Optional 4.5
19052218 BIOQUÍMICA CLÍNICA I PATOLOGIA MOLECULAR First
Optional 6
19052228 BIOTECNOLOGIA MICROBIANA First
Optional 4.5
19052239 BIOSENSORS I BIOELECTROQUÍMICA First
Optional 4.5
19052227 LABORATORI DE BIOQUÍMICA I MICROBIOLOGIA ENOLÒGIQUES First
Optional 4.5
19052221 IMMUNOLOGIA CLÍNICA First
Optional 4.5
19052222 FARMACOLOGIA First
Optional 4.5
19052224 BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS First
Optional 4.5
19052234 BIOTECNOLOGIA DE FONGS MICELIALS Second
Optional 4.5
19052231 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS Second
Optional 4.5
19052237 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ EN BIOPROCESSOS Second
Optional 4.5
19052220 VACUNES I FÀRMACS BIOTECNOLÒGICS Second
Optional 4.5
19052233 BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL Second
Optional 6
19052226 BIOQUÍMICA I MICROBIOLOGIA ENOLÒGIQUES Second
Optional 6
19052217 REGULACIÓ DEL METABOLISME Second
Optional 7.5
19052229 CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES Second
Optional 4.5
19052230 BIOTECNOLOGIA VEGETAL Second
Optional 6
19052219 BIOTECNOLOGIA ANIMAL Second
Optional 6
19052235 AVALUACIÓ I CONTROL DE QUALITAT Second
Optional 4.5
19052216 TÈCNIQUES DE LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA DE PLANTES Only annual
Optional 6
19052204 BIOPRODUCTES Only annual
Optional 6
19052205 BIOTECNOLOGIA ALIMENTÀRIA Only annual
Optional 6
19052212 GESTIÓ DE QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA Only annual
Optional 6
19052208 BIOTECNOLOGIA I MILLORA ANIMAL Only annual
Optional 6
19052203 APLICACIONS BIOTECNOLÒGIQUES DEL CULTIU IN VITRO DE CÈL·LULES I TEIXITS VEGETALS Only annual
Optional 6
19052214 LA BIOTECNOLOGIA EN LA PRODUCCIÓ I SALUT ANIMAL Only annual
Optional 6
19052201 APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA Only annual
Optional 6
19052207 BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ ANIMAL Only annual
Optional 6
19052210 DISSENY D'EXPERIMENTS I TÈCNIQUES D'ANÀLISI QUIMIOMÈTRICA Only annual
Optional 6
19052215 METABOLISME SECUNDARI DE PLANTES Only annual
Optional 6
19052202 APLICACIONS BIOTECNOLÒGIQUES PER A LA MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT DELS CULTIUS Only annual
Optional 6