2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Biotecnologia (2005)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19051005 FONAMENTS DE QUÍMICA II Segon
Troncal 7.5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19051101 ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES Primer
Obligatòria 4.5
19051102 ENZIMOLOGIA Primer
Obligatòria 6
19051015 FISIOLOGIA ANIMAL Primer
Troncal 6
19051019 GENÈTICA MOLECULAR Primer
Troncal 7.5
19051003 INFORMÀTICA Primer
Troncal 6
19051013 MICROBIOLOGIA II Primer
Troncal 4.5
19051010 ESTADÍSTICA Segon
Troncal 4.5
19051016 FISIOLOGIA VEGETAL Segon
Troncal 6
19051018 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA II Segon
Troncal 7.5
19051014 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS BÀSIQUES Segon
Troncal 4.5
19051007 TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMICA Segon
Troncal 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19052022 BIOREACTORS Primer
Troncal 7.5
19052023 CULTIUS CEL·LULARS Primer
Troncal 4.5
19052024 ENGINYERIA GENÈTICA MOLECULAR Primer
Troncal 7.5
19052025 IMMUNOLOGIA Primer
Troncal 6
19052028 PROTEÒMICA Primer
Troncal 4.5
19052029 QUÍMICA I ENGINYERIA DE PROTEÏNES Primer
Troncal 7.5
19052030 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS AVANÇADES Primer
Troncal 4.5
19052020 ASPECTES LEGALS I SOCIALS DE LA BIOTECNOLOGIA Segon
Troncal 6
19052021 BIOINFORMÀTICA Segon
Troncal 6
19052026 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS I Segon
Troncal 6
19052027 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS II Segon
Troncal 4.5
19052031 VIROLOGIA Segon
Troncal 4.5
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19052103 PROJECTES EN EMPRESES O INSTITUCIONS Anual
Obligatòria 18
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19052236 APLICACIONS ECOLÒGIQUES, FARMACÈUTIQUES I INDUSTRIALS DELS PRODUCTES NATURALS Primer
Optativa 6
19052238 BIOCATALITZADORS IMMOBILITZATS Primer
Optativa 4.5
19052218 BIOQUÍMICA CLÍNICA I PATOLOGIA MOLECULAR Primer
Optativa 6
19052224 BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS Primer
Optativa 4.5
19052225 BIOTECNOLOGIA, HISTÒRIA I SOCIETAT Primer
Optativa 4.5
19052229 CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES Primer
Optativa 4.5
19052232 ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL Primer
Optativa 4.5
19052222 FARMACOLOGIA Primer
Optativa 4.5
19052221 IMMUNOLOGIA CLÍNICA Primer
Optativa 4.5
19052231 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS Primer
Optativa 4.5
19052223 MODELITZACIÓ DE MOLÈCULES I BIOMOLÈCULES Primer
Optativa 4.5
19052217 REGULACIÓ DEL METABOLISME Primer
Optativa 7.5
19052220 VACUNES I FÀRMACS BIOTECNOLÒGICS Primer
Optativa 4.5
19052235 AVALUACIÓ I CONTROL DE QUALITAT Segon
Optativa 4.5
19052226 BIOQUÍMICA I MICROBIOLOGIA ENOLÒGIQUES Segon
Optativa 6
19052233 BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL Segon
Optativa 6
19052219 BIOTECNOLOGIA ANIMAL Segon
Optativa 6
19052234 BIOTECNOLOGIA DE FONGS MICELIALS Segon
Optativa 4.5
19052228 BIOTECNOLOGIA MICROBIANA Segon
Optativa 4.5
19052230 BIOTECNOLOGIA VEGETAL Segon
Optativa 6
19052227 LABORATORI DE BIOQUÍMICA I MICROBIOLOGIA ENOLÒGIQUES Segon
Optativa 4.5
19052201 APLICACIONS BIOMÈDIQUES DE LA BIOTECNOLOGIA Únic anual
Optativa 6
19052203 APLICACIONS BIOTECNOLÒGIQUES DEL CULTIU IN VITRO DE CÈL·LULES I TEIXITS VEGETALS Únic anual
Optativa 6
19052202 APLICACIONS BIOTECNOLÒGIQUES PER A LA MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT DELS CULTIUS Únic anual
Optativa 6
19052204 BIOPRODUCTES Únic anual
Optativa 6
19052205 BIOTECNOLOGIA ALIMENTÀRIA Únic anual
Optativa 6
19052207 BIOTECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ ANIMAL Únic anual
Optativa 6
19052208 BIOTECNOLOGIA I MILLORA ANIMAL Únic anual
Optativa 6
19052210 DISSENY D'EXPERIMENTS I TÈCNIQUES D'ANÀLISI QUIMIOMÈTRICA Únic anual
Optativa 6
19052212 GESTIÓ DE QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA Únic anual
Optativa 6
19052214 LA BIOTECNOLOGIA EN LA PRODUCCIÓ I SALUT ANIMAL Únic anual
Optativa 6
19052215 METABOLISME SECUNDARI DE PLANTES Únic anual
Optativa 6
19052216 TÈCNIQUES DE LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA DE PLANTES Únic anual
Optativa 6
Complements formació
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
300017 CF BIOQUÍMICA Segon
6