2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Biotecnologia (2005)
 Créditos libres

CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
278481 BASES METODOLOGIQUES PER PROMOCIONAR LA SALUT A LA COMUNITAT Primero
4.5
278553 INTRODUCCIO A LA COOPERACIO INTERNACIONAL Primero
4.5
11091001 DIDÀCTICA GENERAL I Primero
Troncal 4.5
11091004 TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ Primero
Troncal 4.5
11091010 BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL Primero
Troncal 4.5
11091016 ASPECTES DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL Primero
Troncal 6
11091205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA Primero
Optativa 4.5
11091222 EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL Primero
Optativa 4.5
11111101 TALLER DE MANUALITZACIONS Primero
Obligatoria 4.5
11141035 LINGÜÍSTICA (FRANCÈS) Primero
Troncal 4.5
11161002 HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA Primero
Troncal 6
11161007 PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Primero
Troncal 6
11161012 PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT Primero
Troncal 4.5
11161104 ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES Primero
Obligatoria 4.5
12081005 HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL I Primero
Troncal 6
12081007 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ Primero
Troncal 6
12081008 HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL I Primero
Troncal 6
12081010 HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ Primero
Troncal 6
12081011 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL I Primero
Troncal 6
12081101 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I: DEL NEOLÍTIC AL FEUDALISME Primero
Obligatoria 6
12081104 ART MEDIEVAL I Primero
Obligatoria 6
12081108 GEOGRAFIA HUMANA I: POBLACIÓ Primero
Obligatoria 6
12081110 GEOGRAFIA D'EUROPA I: EUROPA NÒRDICA. CENTRAL I ORIENTAL Primero
Obligatoria 6
12082015 EL MÓN ACTUAL I Primero
Troncal 6
12082019 PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA Primero
Troncal 6
12082020 HISTÒRIA D'AMÈRICA I Primero
Troncal 6
12082022 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I Primero
Troncal 6
12082239 HISTÒRIA DE GRÈCIA Primero
Optativa 6
12082241 HISTÒRIA DE ROMA Primero
Optativa 6
12083207 HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA I Primero
Optativa 6
12083216 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA I Primero
Optativa 6
12091001 GEOGRAFIA FÍSICA I. GEOMORFOLOGIA Primero
Troncal 6
12091005 CARTOGRAFIA I. CARTOGRAFIA GENERAL Primero
Troncal 6
12091110 GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT Primero
Obligatoria 6
12091202 GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I Primero
Optativa 6
12092011 GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA I. GEOMORFOLOGIA I BIOGEOGRAFIA Primero
Troncal 6
12092115 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL Primero
Obligatoria 6
12092216 GEOGRAFIA SOCIAL Primero
Optativa 6
12092217 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Primero
Optativa 6
12102005 HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Primero
Troncal 6
12102008 ANTROPOLOGIA POLÍTICA Primero
Troncal 6
12102201 ANTROPOLOGIA Primero
Optativa 6
12102216 SEXE, GÈNERE I AMOR Primero
Optativa 6
12121014 LLENGUA I LITERATURA GREGA I Primero
Troncal 6
12121102 LLATÍ VULGAR Primero
Obligatoria 6
12121115 LITERATURA GREGA Primero
Obligatoria 6
12121117 LITERATURA LLATINA Primero
Obligatoria 6
12121208 MITOLOGIA CLÀSSICA Primero
Optativa 6
12122211 CORRECCIÓ I GESTIÓ DE TEXTOS CATALANS Primero
Optativa 6
12122221 FOLKLORE NARRATIU CATALÀ Primero
Optativa 6
12122230 LITERATURA CATALANA ACTUAL Primero
Optativa 6
12131010 LLENGUA FRANCESA I Primero
Troncal 6
12131106 LLENGUA FRANCESA II Primero
Obligatoria 6
12141008 LLENGUA ALEMANYA I Primero
Troncal 6
13011214 HISTÒRIA I FILOSOFIA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS Primero
Optativa 3
13013210 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ EN QUÍMICA Primero
Optativa 1.5
13013215 QUÍMICA DE POLÍMERS Primero
Optativa 4.5
13013248 BIOINORGÀNICA Primero
Optativa 3
13022002 BIOSÍNTESI DE MACROMOLÈCULES Primero
Troncal 3
13022009 BIOFÍSICA Primero
Troncal 7.5
13022208 BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓ Primero
Optativa 4.5
15051012 SOCIOLOGIA Primero
Troncal 7.5
15051013 ANTROPOLOGIA Primero
Troncal 6
15051202 ELEMENTS D'ECONOMIA Primero
Optativa 4.5
15051203 TREBALL SOCIAL I TERCERA EDAT Primero
Optativa 4.5
15051208 TREBALL SOCIAL I DROGODEPENDÈNCIES Primero
Optativa 4.5
15051210 TREBALL SOCIAL EN LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA Primero
Optativa 4.5
15051212 GESTIÓ I DIRECCIÓ DE CENTRES Primero
Optativa 4.5
15061014 HISTÒRIA SOCIAL I POLÍTICA CONTEMPORÀNIA Primero
Troncal 6
15061213 MEDI AMBIENT I RELACIONS LABORALS Primero
Optativa 4.5
15061214 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA Primero
Optativa 4.5
15061216 TÈCNIQUES DE SELECCIÓ Primero
Optativa 4.5
15071015 HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL Primero
Troncal 7.5
15071018 TEORIA DEL DRET Primero
Troncal 6
15071101 CIÈNCIA POLÍTICA Primero
Obligatoria 4.5
15072228 LA PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EMPRESA Primero
Optativa 4.5
15072229 LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA Primero
Optativa 4.5
15072240 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC Primero
Optativa 4.5
15072241 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Primero
Optativa 4.5
16051001 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Primero
Troncal 6
16051008 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL Primero
Troncal 6
16051011 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL Primero
Troncal 6
16051101 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES Primero
Obligatoria 6
16061007 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL Primero
Troncal 6
16061010 INTRODUCCIÓ AL DRET DE L'ADMINISTRACIO PÚBLICA Primero
Troncal 6
16061101 ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES Primero
Obligatoria 6
19031101 ALIMENTS I NUTRICIÓ Primero
Obligatoria 4.5
19031201 PRODUCTES QUÍMICS EN LA PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DELS ALIMENTS Primero
Optativa 4.5
19031208 INTRODUCCIÓ A L'ENOLOGIA Primero
Optativa 4.5
19031215 PRODUCTES LÀCTICS Primero
Optativa 6
19031240 GESTIÓ I TRACTAMENTS DE RESIDUS EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES Primero
Optativa 4.5
19031241 CONSERVACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS Primero
Optativa 4.5
19042001 BIOLOGIA DE LA VINYA Primero
Troncal 6
19042004 COMPOSICIÓ I EVOLUCIÓ DEL VI Primero
Troncal 4.5
20021017 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA Primero
Troncal 6
21011004 DRET APLICAT AL SECTOR TURÍSTIC Primero
Troncal 6
21011005 RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS Primero
Troncal 6
21011011 ESTRUCTURA DE MERCATS Primero
Troncal 6
21011014 MÀRQUETING TURÍSTIC Primero
Troncal 6
21011103 GEOGRAFIA DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES I D'OCI Primero
Obligatoria 6
21011104 SOCIOLOGIA DEL TURISME I D'OCI Primero
Obligatoria 6
21011203 TURISME, ECONOMIA I MEDI AMBIENT Primero
Optativa 6
21011213 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN HOTELERIA Primero
Optativa 6
21011215 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ D'AGÈNCIES DE VIATGES Primero
Optativa 6
21011217 GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS Primero
Optativa 6
21011218 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN INSTAL·LACIONS D'OCI Primero
Optativa 6
21011220 DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS Primero
Optativa 6
12121205 ANÀLISI DE TEXTOS LITERARIS CATALANS Primero
Optativa 6
12122224 INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES ESCÈNICS Primero
Optativa 6
12132241 FILOSOFIA DEL LLENGUATGE Primero
Optativa 6
12132223 USOS I REGISTRES DE L'ESPANYOL Primero
Optativa 6
12091203 GEOGRAFIA D'EUROPA III. LA UNIÓ EUROPEA Primero
Optativa 6
12082243 RELIGIOSITAT MEDIEVAL Primero
Optativa 6
12083223 HISTÒRIA ECONÒMICA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL Primero
Optativa 6
278606 THE SPANISH CIVIL WAR Primero
6
278284 CREACIO D'EMPRESES Primero
Segundo
3
278607 ESTRATEGIES PER A LA COMUNICACIO ORAL I ESCRITA Primero
Segundo
3
278480 APLICACIO INTERDISCIPLINARIA DE L'EDUCACIO PER LA SALUT A LA COMUNITAT Segundo
4.5
278582 CIUTADANIA, IMMIGRACIO I MULTICULTURALITAT Segundo
4.5
278605 PRACTICA PARLAMENTARIA Segundo
4.5
11091007 DIDÀCTICA GENERAL II Segundo
Troncal 4.5
11091011 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Segundo
Troncal 4.5
11091012 PSICOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Segundo
Troncal 4.5
11091013 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ Segundo
Troncal 4.5
11091019 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA DEFICIÈNCIA MENTAL Segundo
Troncal 4.5
11091024 EXPRESSIÓ PLÀSTICA I LA SEVA DIDÀCTICA Segundo
Troncal 4.5
11091206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Segundo
Optativa 4.5
11111008 DESENVOLUPAMENT DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I LA SEVA DIDÀCTICA Segundo
Troncal 6
11111104 MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL Segundo
Obligatoria 6
11141029 FONÈTICA (FRANCÈS) Segundo
Troncal 4.5
11141031 LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÈS) Segundo
Troncal 4.5
11141037 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA I (FRANCÈS) Segundo
Troncal 4.5
11141039 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA II (FRANCÈS) Segundo
Troncal 4.5
11141041 LITERATURA ESTRANGERA (FRANCÈS) Segundo
Troncal 4.5
11161006 MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Segundo
Troncal 6
11161013 PSICOLOGIA DIFERENCIAL Segundo
Troncal 4.5
11161101 APRENENTATGE I CONDICIONAMENT Segundo
Obligatoria 4.5
11161103 DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU Segundo
Obligatoria 4.5
11161108 TEORÍES I SISTEMES CONTEMPORANIS EN PSICOLOGIA Segundo
Obligatoria 4.5
11161225 EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÉS Segundo
Optativa 6
11161232 PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES Segundo
Optativa 6
12073221 ART I RELIGIÓ Segundo
Optativa 6
12081006 HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL II Segundo
Troncal 6
12081009 HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL II Segundo
Troncal 6
12081012 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL II Segundo
Troncal 6
12081013 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA Segundo
Troncal 6
12081102 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS II: DEL MERCANTILISME A LA GLOBALITZ. Segundo
Obligatoria 6
12081105 ART MEDIEVAL II Segundo
Obligatoria 6
12081109 GEOGRAFIA HUMANA II: GEOGRAFIA ECONÒMICA Segundo
Obligatoria 6
12081111 GEOGRAFIA D'EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Segundo
Obligatoria 6
12082021 HISTÒRIA D'AMÈRICA II Segundo
Troncal 6
12082023 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Segundo
Troncal 6
12082250 LES DONES EN L'EDAT MITJA Segundo
Optativa 6
12082263 HISTÒRIA DEL FRANQUISME Segundo
Optativa 6
12083205 ORÍGENS I EXPANSIÓ DELS HUMANS ANATÒMICAMENT MODERNS Segundo
Optativa 6
12083206 HISTÒRIA ANTIGA D'ESPANYA Segundo
Optativa 6
12083208 HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA II Segundo
Optativa 6
12083217 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA II Segundo
Optativa 6
12091006 CARTOGRAFIA II. CARTOGRAFIA TEMÀTICA Segundo
Troncal 6
12091010 GEOGRAFIA D'EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Segundo
Troncal 6
12091105 GEOGRAFIA RURAL Segundo
Obligatoria 6
12091204 GEOGRAFIA DELS PAÏSOS SUBDESENVOLUPATS Segundo
Optativa 6
12091205 HIDROGEOGRAFIA Segundo
Optativa 6
12091206 CLIMATOLOGIA ANALÍTICA Segundo
Optativa 6
12091207 FOTOINTERPRETACIÓ Segundo
Optativa 6
12092114 GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC Segundo
Obligatoria 6
12092117 DESENVOLUPAMENT RURAL Segundo
Obligatoria 6
12092221 CLIMATOLOGIA URBANA I DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA Segundo
Optativa 6
12092222 AVALUACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS Segundo
Optativa 6
12102225 INTERCULTURALITAT I RELIGIÓ Segundo
Optativa 6
12121015 LLENGUA I LITERATURA GREGA II Segundo
Troncal 6
12121116 ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS Segundo
Obligatoria 6
12121118 PENSAMENT CLÀSSIC I CULTURA OCCIDENTAL Segundo
Obligatoria 6
12122223 EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS CATALANS Segundo
Optativa 6
12122225 CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA Segundo
Optativa 6
12122227 LITERATURA CATALANA I GÈNERE Segundo
Optativa 6
12132119 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ Segundo
Obligatoria 6
12141104 LLENGUA ALEMANYA II Segundo
Obligatoria 6
12142221 LITERATURA D'IRLANDA Segundo
Optativa 6
13011022 QUÍMICA INORGÀNICA II Segundo
Troncal 4.5
13013201 QUÍMICA ORGÀNICA ESTRUCTURAL Segundo
Optativa 3
13013239 QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL Segundo
Optativa 3
15051204 TREBALL SOCIAL I DISCAPACITATS Segundo
Optativa 4.5
15051205 PSICOSOCIOLOGIA I DINÀMICA DE GRUPS Segundo
Optativa 4.5
15051206 TREBALL SOCIAL I MARGINACIÓ Segundo
Optativa 4.5
15051207 INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL Segundo
Optativa 4.5
15051209 JUSTÍCIA PENAL JUVENIL Segundo
Optativa 4.5
15051211 SOCIOLOGIA DE LA JOVENTUT Segundo
Optativa 4.5
15061024 SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS Segundo
Troncal 6
15061208 DRET SOCIETARI Segundo
Optativa 4.5
15071006 DRET CONSTITUCIONAL I Segundo
Troncal 7.5
15073221 SOCIOLOGIA DEL DRET Segundo
Optativa 4.5
16041208 DRET DEL TREBALL Segundo
Optativa 6
16051014 INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA Segundo
Troncal 6
16051201 COMPTABILITAT SECTORIAL Segundo
Optativa 6
16051203 DRET DE SOCIETATS Segundo
Optativa 6
16051205 e-COMERCE Segundo
Optativa 6
16061008 HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA Segundo
Troncal 6
16061207 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Segundo
Optativa 6
18031216 INFERMERIA I SALUT LABORAL Segundo
Optativa 4.5
19031203 ANÀLISI DELS ALIMENTS Segundo
Optativa 6
19031205 INTRODUCCIÓ A LA VITICULTURA Segundo
Optativa 6
19031206 ARBORICULTURA MEDITERRÀNIA Segundo
Optativa 6
19031243 TECNOLOGIES DE FRUITES SEQUES Segundo
Optativa 4.5
19031247 LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS Segundo
Optativa 4.5
20011001 MÈTODES NUMÈRICS Segundo
Troncal 4.5
21011003 LEGISLACIÓ TURÍSTICA Segundo
Troncal 6
21011006 PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS Segundo
Troncal 6
21011009 OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ Segundo
Troncal 6
21011010 PATRIMONI CULTURAL Segundo
Troncal 6
21011101 ECONOMIA DEL TURISME Segundo
Obligatoria 6
21011205 GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ Segundo
Optativa 6
21011209 NOVES FORMES DE TURISME Segundo
Optativa 6
21011212 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN RESTAURACIÓ Segundo
Optativa 6
21011214 GESTIÓ DE LA QUALITAT TURÍSTICA Segundo
Optativa 6
21011216 ORGANITZACIÓ DE VIATGES Segundo
Optativa 6
21011219 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES Segundo
Optativa 6
12122213 USOS I REGISTRES DE LA LLENGUA CATALANA Segundo
Optativa 6
12092214 GEOGRAFIA DE LA PERCEPCIÓ Segundo
Optativa 6
12083222 HISTÒRIA SOCIAL CONTEMPORÀNIA Segundo
Optativa 6
12083218 HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC I SOCIAL MODERN I CONTEMPORANI Segundo
Optativa 6
12082234 ARQUITECTURA GREGA I ROMANA Segundo
Optativa 6
11141033 MORFOSINTAXI I SEMÀNTICA (FRANCÈS) Anual
Troncal 9
11161003 PSICOESTADÍSTICA Anual
Troncal 12
11161005 PERCEPCIÓ I ATENCIÓ Anual
Troncal 9
11161008 FONAMENTS DE NEUROCIÈNCIA Anual
Troncal 9
11161009 PSICOLOGIA FISIOLÒGICA Anual
Troncal 9
11161010 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Anual
Troncal 9
12082014 ARQUEOLOGIA Anual
Troncal 9
12082017 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA Anual
Troncal 9
12121003 LLATÍ Anual
Troncal 12