2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19214005 BIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
19214004 ESTADÍSTICA 1Q
Formació bàsica 6
19214001 MATEMÀTIQUES 1Q
Formació bàsica 9
19214006 BIOLOGIA CEL·LULAR 2Q
Formació bàsica 6
19214008 BIOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
19214002 FÍSICA 2Q
Formació bàsica 9
19214007 GENÈTICA 2Q
Formació bàsica 6
19214003 QUÍMICA AN
Formació bàsica 12
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19214101 ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I 1Q
Obligatòria 6
19214114 ANÀLISI SENSORIAL I 1Q
Obligatòria 6
19214106 EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES 1Q
Obligatòria 3
19214113 ENOLOGIA GENERAL I 1Q
Obligatòria 6
19214120 MICROBIOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
19214111 MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I 1Q
Obligatòria 9
19214102 QUÍMICA ENOLÒGICA 1Q
Obligatòria 6
19214121 OPERACIONS BÀSIQUES 2Q
Obligatòria 6
19214107 VITICULTURA 2Q
Obligatòria 6
19214105 BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA AN
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19214115 ENOLOGIA GENERAL II 1Q
Obligatòria 3
19214117 PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
19214125 ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES 2Q
Obligatòria 6
19214122 ENGINYERIA ENOLÒGICA 2Q
Obligatòria 6
19214112 MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II 2Q
Obligatòria 6
19214123 PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI 2Q
Obligatòria 3
19214109 PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA 2Q
Obligatòria 3
19214118 VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS 2Q
Obligatòria 6
19214108 VITICULTURA DE PRECISIÓ 2Q
Obligatòria 3
19214103 ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II AN
Obligatòria 6
19214116 ANÀLISI SENSORIAL II AN
Obligatòria 6
19214110 PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA AN
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19214401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q
Pràctiques Externes obligatòria 12
19214119 CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS 2Q
Obligatòria 6
19214127 CULTURA VITIVINÍCOLA 2Q
Obligatòria 5
19214104 GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA 2Q
Obligatòria 5
19214124 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA 2Q
Obligatòria 5
19214126 MARKETING VITIVINÍCOLA 2Q
Obligatòria 3
19214128 NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA 2Q
Obligatòria 3
19214301 TREBALL DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19214218 ALIMENTS FERMENTATS 1Q
Optativa 6
19214204 CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS 1Q
Optativa 3
19214206 EL VI COM ALIMENT 1Q
Optativa 3
19214203 TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS 1Q
Optativa 3
19214214 CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS 2Q
Optativa 3
19214217 CREANT VALOR AL MÓN DEL VI 2Q
Optativa 3
19214216 EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI 2Q
Optativa 3
19214208 MICOLOGIA VITÍCOLA 2Q
Optativa 3
19214215 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME 2Q
Optativa 3
19214202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I AN
Optativa 3
19214211 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II AN
Optativa 3