2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 ADAPTACIÓ DE LA DOCÈNCIA A LA NOVA NORMALITAT PER AL CURS 2020-21 A CAUSA DE LA COVID-19

A causa de l'emergència sanitària, de forma extraordinària i temporal, la docència durant el curs 2020-21 serà principalment de forma presencial. En els cassos d'assignatures que tinguin un nombre de estudiants matriculats superior a la capacitat de les aules es podrà fer una docència en part virtual.

Podeu trobar-ne informació més detallada a la guia docent de cada assignatura.

En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació perquè es pugui dur a terme en línia, d’acord amb les directrius que estableixin els organismes pertinents. L'aplicació d'aquesta mesura és extraordinària i temporal. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura.