2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
2
2
4
0
0
1
FONAMENTS DE BIOLOGIA
1
9
2
2
4
0
0
2
FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
1
9
2
2
4
0
0
3
BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
1
9
2
2
4
0
0
4
MICROBIOLOGIA GENERAL
1
9
2
2
4
0
0
5
ESTADÍSTICA
1
9
2
2
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES
1
9
2
2
4
0
0
7
FÍSICA
1
9
2
2
4
0
0
8
QUÍMICA I
1
9
2
2
4
0
0
9
QUÍMICA II
1
9
2
2
4
0
1
0
BIOQUÍMICA
1
9
2
2
4
1
0
1
OPERACIONS BÀSIQUES
1
9
2
2
4
1
0
2
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
1
9
2
2
4
1
0
3
QUÍMICA ENOLÒGICA
1
9
2
2
4
1
0
4
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
1
9
2
2
4
1
0
5
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
1
9
2
2
4
1
0
6
ENOLOGIA GENERAL I
1
9
2
2
4
1
0
7
ANÀLISI SENSORIAL I
1
9
2
2
4
1
0
8
ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
1
9
2
2
4
1
0
9
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
1
9
2
2
4
1
1
0
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
1
9
2
2
4
1
1
1
AMPELOLOGIA
1
9
2
2
4
1
1
2
VITICULTURA I
1
9
2
2
4
1
1
3
ANÀLISI SENSORIAL II
1
9
2
2
4
1
1
4
SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
1
9
2
2
4
1
1
5
ENOLOGIA GENERAL II
1
9
2
2
4
1
1
6
CULTURA VITIVINÍCOLA
1
9
2
2
4
1
1
7
ANÀLISI SENSORIAL III
1
9
2
2
4
1
1
8
ANÀLISI INSTRUMENTAL
1
9
2
2
4
1
1
9
VITICULTURA II
1
9
2
2
4
1
2
0
NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
1
9
2
2
4
1
2
1
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
1
9
2
2
4
1
2
2
CRIANÇA I ENVELLIMENT
1
9
2
2
4
1
2
3
ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
1
9
2
2
4
1
2
4
ANÀLISI SENSORIAL IV
1
9
2
2
4
1
2
5
GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
1
9
2
2
4
1
2
6
ENGINYERIA ENOLÒGICA
1
9
2
2
4
1
2
7
PATOLOGIA VITÍCOLA
A1Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i biologia a l'enologia
RA1Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224007/FÍSICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224111/AMPELOLOGIA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224119/VITICULTURA II
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques fonamentals i les derivades, els sistemes
d'unitats en què es mesuren i l'equivalència entre ells

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA2Conèixer els principis de la mecànica newtoniana
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224111/AMPELOLOGIA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224119/VITICULTURA II
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA3Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224007/FÍSICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224111/AMPELOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224119/VITICULTURA II
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA4Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224007/FÍSICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224111/AMPELOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224119/VITICULTURA II
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA5Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224007/FÍSICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224119/VITICULTURA II
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en el camp
elèctric aplicat a models biològics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA6Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224007/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224111/AMPELOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224119/VITICULTURA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb equacions diferencials

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA7Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224007/FÍSICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224111/AMPELOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224119/VITICULTURA II
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb funcions d'una variable real

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA8Comprendre el concepte d'equació diferencial
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224007/FÍSICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224111/AMPELOLOGIA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224119/VITICULTURA II
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Comprendre el concepte d'equació diferencial

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA9Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224007/FÍSICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224111/AMPELOLOGIA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224119/VITICULTURA II
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Adquirir les tècniques necessàries per operar amb successions

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA10Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224007/FÍSICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224111/AMPELOLOGIA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224119/VITICULTURA II
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer els conceptes teòrics de derivació i integració d'una funció real

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA11Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224007/FÍSICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224111/AMPELOLOGIA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224119/VITICULTURA II
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224007/FÍSICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224010/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224111/AMPELOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224112/VITICULTURA I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224119/VITICULTURA II
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una variable real

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA13Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224007/FÍSICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224010/BIOQUÍMICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224111/AMPELOLOGIA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224112/VITICULTURA I
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224119/VITICULTURA II
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Aplicar el concepte i les tècniques de resolució d'equacions diferencials ordinàries

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA14Comprendre el concepte de successió
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224007/FÍSICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224010/BIOQUÍMICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224111/AMPELOLOGIA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224112/VITICULTURA I
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224119/VITICULTURA II
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Comprendre el concepte de successió

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA15Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224007/FÍSICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224010/BIOQUÍMICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224111/AMPELOLOGIA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224112/VITICULTURA I
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224119/VITICULTURA II
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que
permetin estimar la fiabilitat dels valors finals

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA16Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224005/ESTADÍSTICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224007/FÍSICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224008/QUÍMICA I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224009/QUÍMICA II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224010/BIOQUÍMICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224111/AMPELOLOGIA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224112/VITICULTURA I
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224119/VITICULTURA II
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA17Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224005/ESTADÍSTICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224007/FÍSICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224008/QUÍMICA I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224009/QUÍMICA II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224010/BIOQUÍMICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224111/AMPELOLOGIA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224112/VITICULTURA I
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224119/VITICULTURA II
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA18Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224005/ESTADÍSTICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224007/FÍSICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224008/QUÍMICA I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224009/QUÍMICA II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224010/BIOQUÍMICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224111/AMPELOLOGIA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224112/VITICULTURA I
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224119/VITICULTURA II
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA18 - Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions
sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA19Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224005/ESTADÍSTICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224007/FÍSICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224008/QUÍMICA I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224009/QUÍMICA II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224010/BIOQUÍMICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224111/AMPELOLOGIA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224112/VITICULTURA I
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224119/VITICULTURA II
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA19 - Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA20Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224007/FÍSICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224008/QUÍMICA I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224009/QUÍMICA II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224010/BIOQUÍMICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224111/AMPELOLOGIA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224112/VITICULTURA I
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224119/VITICULTURA II
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA20 - Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions
diferencials ordinàries

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA21Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224005/ESTADÍSTICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224007/FÍSICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224008/QUÍMICA I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224009/QUÍMICA II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224010/BIOQUÍMICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224111/AMPELOLOGIA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224112/VITICULTURA I
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224119/VITICULTURA II
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA21 - Comprendre la manera en què els èssers vius obtenen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA22Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224007/FÍSICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224008/QUÍMICA I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224009/QUÍMICA II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224010/BIOQUÍMICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224111/AMPELOLOGIA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224112/VITICULTURA I
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224119/VITICULTURA II
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA22 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA23Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224005/ESTADÍSTICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224007/FÍSICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224008/QUÍMICA I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224009/QUÍMICA II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224010/BIOQUÍMICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224111/AMPELOLOGIA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224112/VITICULTURA I
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224119/VITICULTURA II
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA23 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA24Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224112/VITICULTURA I
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224119/VITICULTURA II
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA24 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA25Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224005/ESTADÍSTICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224007/FÍSICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224008/QUÍMICA I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224009/QUÍMICA II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224010/BIOQUÍMICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224111/AMPELOLOGIA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224112/VITICULTURA I
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224119/VITICULTURA II
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA25 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA26Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224005/ESTADÍSTICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224007/FÍSICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224008/QUÍMICA I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224009/QUÍMICA II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224010/BIOQUÍMICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224111/AMPELOLOGIA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224112/VITICULTURA I
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224119/VITICULTURA II
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA26 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA27Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224007/FÍSICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224008/QUÍMICA I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224009/QUÍMICA II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224010/BIOQUÍMICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224111/AMPELOLOGIA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224112/VITICULTURA I
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224119/VITICULTURA II
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA27 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA28Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224007/FÍSICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224008/QUÍMICA I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224009/QUÍMICA II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224111/AMPELOLOGIA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224112/VITICULTURA I
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224119/VITICULTURA II
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA28 - Aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA29Interpretar dades i resultats experimentals
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224007/FÍSICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224008/QUÍMICA I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224009/QUÍMICA II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224010/BIOQUÍMICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224111/AMPELOLOGIA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224112/VITICULTURA I
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224119/VITICULTURA II
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA29 - Interpretar dades i resultats experimentals

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA30Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224005/ESTADÍSTICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224007/FÍSICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224008/QUÍMICA I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224009/QUÍMICA II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224010/BIOQUÍMICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224111/AMPELOLOGIA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224112/VITICULTURA I
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224119/VITICULTURA II
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA30 - Conèixer les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA31Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224007/FÍSICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224008/QUÍMICA I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224009/QUÍMICA II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224010/BIOQUÍMICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224111/AMPELOLOGIA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224112/VITICULTURA I
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224119/VITICULTURA II
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA31 - Utilitzar les tècniques comunes de laboratori de química enològica

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA32Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224007/FÍSICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224008/QUÍMICA I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224009/QUÍMICA II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224112/VITICULTURA I
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224119/VITICULTURA II
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA32 - Discernir entre les diferents tècniques d'anàlisi útils en els laboratoris enològics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA33Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224007/FÍSICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224008/QUÍMICA I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224009/QUÍMICA II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224010/BIOQUÍMICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224111/AMPELOLOGIA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224112/VITICULTURA I
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224119/VITICULTURA II
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA33 - Seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA34Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224007/FÍSICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224008/QUÍMICA I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224009/QUÍMICA II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224010/BIOQUÍMICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224111/AMPELOLOGIA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224112/VITICULTURA I
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224119/VITICULTURA II
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA34 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològica

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA35Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224007/FÍSICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224008/QUÍMICA I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224009/QUÍMICA II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224111/AMPELOLOGIA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224112/VITICULTURA I
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224119/VITICULTURA II
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA35 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA36Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224007/FÍSICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224008/QUÍMICA I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224009/QUÍMICA II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224112/VITICULTURA I
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224119/VITICULTURA II
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA36 - Coneix el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA37Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224007/FÍSICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224112/VITICULTURA I
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224119/VITICULTURA II
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA37 - Aplica els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la cinètica de les
reaccions químiques.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA38Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224005/ESTADÍSTICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224007/FÍSICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224008/QUÍMICA I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224009/QUÍMICA II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224010/BIOQUÍMICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224111/AMPELOLOGIA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224112/VITICULTURA I
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224119/VITICULTURA II
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA38 - Coneix les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars)

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA39Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224005/ESTADÍSTICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224007/FÍSICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224008/QUÍMICA I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224009/QUÍMICA II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224010/BIOQUÍMICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224111/AMPELOLOGIA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224112/VITICULTURA I
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224119/VITICULTURA II
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA39 - Coneix les propietats dels gasos i enten el seu comportament

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA40Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224007/FÍSICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224008/QUÍMICA I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224009/QUÍMICA II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224112/VITICULTURA I
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224119/VITICULTURA II
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA40 - Identifica els principals tipus de reaccions i domina els càlculs estquiomètrics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA41Reconeix la nomenclatura i formulació química
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224005/ESTADÍSTICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224007/FÍSICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224008/QUÍMICA I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224009/QUÍMICA II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224010/BIOQUÍMICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224111/AMPELOLOGIA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224112/VITICULTURA I
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224119/VITICULTURA II
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA41 - Reconeix la nomenclatura i formulació química

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA42Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224005/ESTADÍSTICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224007/FÍSICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224008/QUÍMICA I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224009/QUÍMICA II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224010/BIOQUÍMICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224111/AMPELOLOGIA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224112/VITICULTURA I
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224119/VITICULTURA II
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA42 - Reconeix les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic)

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA43Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224007/FÍSICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224008/QUÍMICA I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224009/QUÍMICA II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224112/VITICULTURA I
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224119/VITICULTURA II
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA43 - Coneix les propietats i reaccions dels components del vi i altres aliments.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA44Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224007/FÍSICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224112/VITICULTURA I
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224119/VITICULTURA II
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA44 - Identifica els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA45Realitzar balanços de matèria i energia.
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224007/FÍSICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224008/QUÍMICA I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224009/QUÍMICA II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224112/VITICULTURA I
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224119/VITICULTURA II
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA45 - Realitzar balanços de matèria i energia.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA46Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224007/FÍSICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224008/QUÍMICA I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224009/QUÍMICA II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224010/BIOQUÍMICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224111/AMPELOLOGIA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224112/VITICULTURA I
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224119/VITICULTURA II
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA46 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA47Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224007/FÍSICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224008/QUÍMICA I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224009/QUÍMICA II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224112/VITICULTURA I
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224119/VITICULTURA II
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA47 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA48Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224007/FÍSICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224008/QUÍMICA I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224009/QUÍMICA II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224112/VITICULTURA I
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224119/VITICULTURA II
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA48 - Ser capaç d'aplicar adequadament la química a l'enologia.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA49Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224007/FÍSICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224112/VITICULTURA I
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224119/VITICULTURA II
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA49 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA50Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224007/FÍSICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224008/QUÍMICA I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224009/QUÍMICA II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224112/VITICULTURA I
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224119/VITICULTURA II
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA50 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA51Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224005/ESTADÍSTICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224007/FÍSICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224008/QUÍMICA I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224009/QUÍMICA II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224010/BIOQUÍMICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224111/AMPELOLOGIA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224112/VITICULTURA I
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224119/VITICULTURA II
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA51 - Demostrar sentit crític en la lectura de treballs científics relacionats amb el temari de
l'assignatura

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA52Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224007/FÍSICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224008/QUÍMICA I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224009/QUÍMICA II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224111/AMPELOLOGIA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224112/VITICULTURA I
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224119/VITICULTURA II
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA52 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA53Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224007/FÍSICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224008/QUÍMICA I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224009/QUÍMICA II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224111/AMPELOLOGIA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224112/VITICULTURA I
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224119/VITICULTURA II
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA53 - Demostrar habilitat en el laboratori d'anàlisi enològic

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA54Saber interpretar dades i resultats experimentals
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224005/ESTADÍSTICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224007/FÍSICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224008/QUÍMICA I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224009/QUÍMICA II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224010/BIOQUÍMICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224111/AMPELOLOGIA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224112/VITICULTURA I
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224119/VITICULTURA II
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA54 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA55Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224007/FÍSICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224008/QUÍMICA I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224009/QUÍMICA II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224010/BIOQUÍMICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224111/AMPELOLOGIA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224112/VITICULTURA I
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224119/VITICULTURA II
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA55 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
A2Aplicar de manera integrada coneixements bàsics a nivell molecular, cel · lular i metabòlic en
microorganismes així com en plantes
RA1Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224007/FÍSICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224111/AMPELOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224119/VITICULTURA II
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Comprendre la manera en què els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu
entorn

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA2Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224119/VITICULTURA II
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA3Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224007/FÍSICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224119/VITICULTURA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA4Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224007/FÍSICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224111/AMPELOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224119/VITICULTURA II
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA5Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224007/FÍSICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224111/AMPELOLOGIA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224119/VITICULTURA II
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA6Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224007/FÍSICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224111/AMPELOLOGIA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224119/VITICULTURA II
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Descriure l'organització dels èssers vius en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA7Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224007/FÍSICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224119/VITICULTURA II
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Distingir les característiques generals dels èssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA8Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224007/FÍSICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224111/AMPELOLOGIA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224119/VITICULTURA II
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA9Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224119/VITICULTURA II
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA10Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224007/FÍSICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224111/AMPELOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224119/VITICULTURA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA11Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224007/FÍSICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224111/AMPELOLOGIA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224119/VITICULTURA II
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels èssers vius
i comprendre les lleis de l'herència

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA12Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224007/FÍSICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224010/BIOQUÍMICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224111/AMPELOLOGIA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224112/VITICULTURA I
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224119/VITICULTURA II
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA13Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224007/FÍSICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224010/BIOQUÍMICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224111/AMPELOLOGIA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224112/VITICULTURA I
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224119/VITICULTURA II
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Comprendre les bases citològiques de l'herencia en procariotes i eucariotes

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA14Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224007/FÍSICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224010/BIOQUÍMICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224111/AMPELOLOGIA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224112/VITICULTURA I
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224119/VITICULTURA II
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Adquirir els fonaments d'anatomia i funcionalitat de les plantes per a poder situar els processos
bioquímics en el context dels organismes pluricel.lulars

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA15Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224007/FÍSICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224112/VITICULTURA I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224119/VITICULTURA II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA16Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224007/FÍSICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224008/QUÍMICA I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224009/QUÍMICA II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224112/VITICULTURA I
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224119/VITICULTURA II
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
A3Controlar el sistema productiu de la matèria primera amb criteris de qualitat i seguint els
imperatius reglamentaris integrant els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura
RA1Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224119/VITICULTURA II
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer els conceptes bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en
problemes relacionats amb el desenvolupament de la vinya.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA2Distingir els processos geomorfològics i edàfics.
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224119/VITICULTURA II
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Distingir els processos geomorfològics i edàfics.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA3Identificar els diferents tipus de components del sòl.
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224119/VITICULTURA II
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Identificar els diferents tipus de components del sòl.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA4Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224119/VITICULTURA II
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer l'ecologia del sòl i la importància dels organismes en el mateix i en el desenvolupament
de les plantes.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA5Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224119/VITICULTURA II
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA6Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224119/VITICULTURA II
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig de la vinya, sistemes de conducció apropiats, en la
plantació i les operacions anuals de manteniment del cultiu per tal d'aconseguir la màxima
qualitat del raïm.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA7 Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224007/FÍSICA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224119/VITICULTURA II
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA8Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224007/FÍSICA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224119/VITICULTURA II
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA9Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224007/FÍSICA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224119/VITICULTURA II
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA10Conèixer la legislació vitivinícola espanyola
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224007/FÍSICA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224111/AMPELOLOGIA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224119/VITICULTURA II
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer la legislació vitivinícola espanyola

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA11Conèixer la legislació vitivinícola comunitària
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224007/FÍSICA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224111/AMPELOLOGIA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224119/VITICULTURA II
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer la legislació vitivinícola comunitària

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
A4Participar en la programació i disseny de noves instal · lacions vitivinícoles o modificacions de
les existents
RA1Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224007/FÍSICA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224111/AMPELOLOGIA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224119/VITICULTURA II
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Calcular dimensionaments bàsics d'operacions unitàries

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA2 Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224119/VITICULTURA II
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empelts i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA3Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224119/VITICULTURA II
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer els factors causants d'estrès a la vinya, les respostes fisiològiques de la planta i en
funció de la seva interpretació.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA4Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224007/FÍSICA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224119/VITICULTURA II
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA5Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224007/FÍSICA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224119/VITICULTURA II
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA6Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224007/FÍSICA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224119/VITICULTURA II
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Ser capaç d'utilitzar els coneixements sobre la composició química del vi per dominar les
pràctiques enològiques.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA7Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224007/FÍSICA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224119/VITICULTURA II
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Ser capaç d'utilitzar la composició química del vi i la seva evolució per poder respondre davant
d'un problema enològic concret i / o donar els consells i prescripcions necessàries.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA8Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224007/FÍSICA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224111/AMPELOLOGIA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224119/VITICULTURA II
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer el fonament de les tècniques analítiques emprades al laboratori enològic

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA9Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224007/FÍSICA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224111/AMPELOLOGIA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224119/VITICULTURA II
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Saber destriar entre mètodes oficials i mètodes de rutina i els resultats que aquests proporcionen

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA10Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224007/FÍSICA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224111/AMPELOLOGIA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224119/VITICULTURA II
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Ser capaç de seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat al problema enològic plantejat

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
A6Controlar la transformació del raïm en vi en funció del tipus de producte buscat i dels
imperatius reglamentaris tant nacionals i estatals com internacionals i higiènics. Dominar les
pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
RA1Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224007/FÍSICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224008/QUÍMICA I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224009/QUÍMICA II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224112/VITICULTURA I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224119/VITICULTURA II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA2Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224007/FÍSICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224008/QUÍMICA I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224009/QUÍMICA II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224112/VITICULTURA I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224119/VITICULTURA II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA3Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224007/FÍSICA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224008/QUÍMICA I
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224009/QUÍMICA II
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224112/VITICULTURA I
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224119/VITICULTURA II
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA4Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224007/FÍSICA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224008/QUÍMICA I
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224009/QUÍMICA II
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224010/BIOQUÍMICA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224111/AMPELOLOGIA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224112/VITICULTURA I
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224119/VITICULTURA II
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Realitzar els controls sanitaris i de maduresa del raïm i de decidir en funció d'ells la data de
la verema

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA5Saber organitzar una verema
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224005/ESTADÍSTICA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224007/FÍSICA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224008/QUÍMICA I
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224009/QUÍMICA II
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224010/BIOQUÍMICA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224111/AMPELOLOGIA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224112/VITICULTURA I
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224119/VITICULTURA II
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Saber organitzar una verema

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA6Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224005/ESTADÍSTICA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224007/FÍSICA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224008/QUÍMICA I
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224009/QUÍMICA II
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224010/BIOQUÍMICA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224111/AMPELOLOGIA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224112/VITICULTURA I
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224119/VITICULTURA II
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Utilitzar correctament tots els equips tècnics propis d'un celler per obtenir el most i / o
processar la pasta de verema per a la fermentació vínica

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA7Controlar les fermentacions i maceracions
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224005/ESTADÍSTICA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224007/FÍSICA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224008/QUÍMICA I
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224009/QUÍMICA II
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224010/BIOQUÍMICA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224111/AMPELOLOGIA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224112/VITICULTURA I
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224119/VITICULTURA II
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Controlar les fermentacions i maceracions

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA8Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224005/ESTADÍSTICA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224007/FÍSICA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224008/QUÍMICA I
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224009/QUÍMICA II
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224010/BIOQUÍMICA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224111/AMPELOLOGIA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224112/VITICULTURA I
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224119/VITICULTURA II
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Realitzar les correccions pertinents dels mosts i dels vins

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA9Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224005/ESTADÍSTICA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224007/FÍSICA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224008/QUÍMICA I
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224009/QUÍMICA II
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224010/BIOQUÍMICA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224111/AMPELOLOGIA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224112/VITICULTURA I
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224119/VITICULTURA II
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Saber utilitzar i dosificar amb Criteri productes enològics

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA10Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224005/ESTADÍSTICA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224007/FÍSICA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224008/QUÍMICA I
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224009/QUÍMICA II
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224010/BIOQUÍMICA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224111/AMPELOLOGIA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224112/VITICULTURA I
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224119/VITICULTURA II
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Saber des del punt de vista pràctic elaborar vins

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA11Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224005/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224007/FÍSICA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224008/QUÍMICA I
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224009/QUÍMICA II
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224010/BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224111/AMPELOLOGIA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224112/VITICULTURA I
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224119/VITICULTURA II
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer i saber utilitzar tots els equips propis del celler

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA12Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224007/FÍSICA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224008/QUÍMICA I
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224009/QUÍMICA II
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224112/VITICULTURA I
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224119/VITICULTURA II
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Disposar dels coneixements necessaris per a descriure un vi en públic.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA13Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224005/ESTADÍSTICA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224007/FÍSICA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224008/QUÍMICA I
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224009/QUÍMICA II
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224010/BIOQUÍMICA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224111/AMPELOLOGIA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224112/VITICULTURA I
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224119/VITICULTURA II
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA14Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224005/ESTADÍSTICA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224007/FÍSICA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224008/QUÍMICA I
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224009/QUÍMICA II
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224010/BIOQUÍMICA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224103/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224104/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224105/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224106/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224107/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224108/ECONOMIA I MÀRQUETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224109/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224110/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224111/AMPELOLOGIA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224112/VITICULTURA I
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224113/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224114/SUBPRODUCTES VITIVINÍCOLES
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224116/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224117/ANÀLISI SENSORIAL III
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224118/ANÀLISI INSTRUMENTAL
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224119/VITICULTURA II
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224120/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224121/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA ENOLÒGICA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224122/CRIANÇA I ENVELLIMENT
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224123/ELABORACIÓ DE VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224124/ANÀLISI SENSORIAL IV
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224125/GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA SEGURETAT EN LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224126/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives

19224127/PATOLOGIA VITÍCOLA
 RA15Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives

19224001/FONAMENTS DE BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives

19224002/FISIOLOGIA VEGETAL I PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives

19224003/BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives

19224004/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives

19224005/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives

19224006/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives

19224007/FÍSICA
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives

19224008/QUÍMICA I
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives

19224009/QUÍMICA II
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives

19224010/BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives

19224101/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes del vi i les seves alternatives

19224102/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Conèixer la tècnica de la criança em botes de