2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2006)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
195131101 COMPOSICIÓ I EVOLUCIÓ DEL VI Only annual
Compulsory 4.5
195131102 BIOLOGIA DE LA VINYA Only annual
Compulsory 6
195131103 BIOQUIMICA I MICROBIOLOGIA ENOLÒGIQUES Only annual
Compulsory 13.5
195131104 VITICULTURA Only annual
Compulsory 9
195131105 ENOLOGIA GENERAL Only annual
Compulsory 12
195131106 ANÀLISI I CONTROL QUÍMIC ENOLÒGIC Only annual
Compulsory 7.5
195131107 CULTURA VITIVINÍCOLA Only annual
Compulsory 4.5
195131108 ANGLÈS I Only annual
Compulsory 3
195131110 TREBALL DE FI DE MÀSTER Only annual
Compulsory 30
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
195131109 SCIENTIFIC COMMUNICATION Only annual
Compulsory 3
195131111 TREBALL DE FI DE MÀSTER: ESTADA PROFESSIONAL EN EMPRESA Only annual
Compulsory 30
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
195131201 COMPTABILITAT, ÀNALISI COMPTABLE I FINANCER Only annual
Optional 4.5
195131202 DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES Only annual
Optional 3
195131203 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS Only annual
Optional 3
195131206 ANÁLISIS SENSORIAL APROFUNDIT Only annual
Optional 4.5
195131207 NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA Only annual
Optional 4.5
195131209 TRACTAMENTS PREFERMENTATIUS I POSTFERMENTATIUS EN L'ELABORACIÓ DE VINS Only annual
Optional 3
195131210 NOVES TENDÈNCIES EN L'ANÀLISI INSTRUMENTAL DEL VI Only annual
Optional 3
195131212 LA INVESTIGACIÓ EN ENOLOGIA A ESPANYA Only annual
Optional 3
195131214 SEMINARI CIENTÍFIC; NOVES TENDÈNCIES EN MICROBIOLOGIA ENOLÒGICA Only annual
Optional 5
195131216 TREBALL DE FI DE MÀSTER Only annual
Optional 30
195131223 BIOTECNOLOGIA DELS MICROORGANISMES ENOLÒGICS Only annual
Optional 3
195131217 ELABORACIÓ DE VINAGRES: ASPECTES TECNOLÒGICS I MICROBIOLÒGICS Only annual
Optional 3
195131224 BACTERIS LÀCTICS I FERMENTACIÓ MALOLÀCTICA Only annual
Optional 3
195131220 TÈCNIQUES D'ESTUDI EN MICOLOGIA Only annual
Optional 3
195131222 TÈCNIQUES MOLECULARS D'ANÀLISI I CONTROL MICROBIOLÒGIC Only annual
Optional 3
195131219 COMPOSTOS FENÒLICS, POLISICÀRIDS I PROTEÏNES DEL VI Only annual
Optional 3
195131221 LLEVATS I FERMENTACIÓ ALCOHÒLICA Only annual
Optional 3
195131225 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Only annual
Optional 3