2015_16
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2014)

Aquest màster és interuniversitari i està coordinat per la Universitat de Valladolid. Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaç:

Este máster es interuniversitario y está coordinado por la Universitat de Valladolid. Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar desde el siguiente enlace:

This is an inter-university master's programme and it is coordinated by the University of Valladolid. The teaching guides for each subject may be consulted by clicking on the following link:

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/2.02.01.01.alfabetica/Ingenieria-Termodinamica-de-Fluidos-Antes-Master-en-Investigacion-en-Ingenieria-Termodinamica-de-Fluidos/