2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 

Organització

Els ensenyaments que s’imparteixen a l’ETSEQ el curs 2009-2010 són els següents:

· Enginyeria Química

· Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial

· Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica

· Màster en Enginyeria Química i de Processos

· Màster en Enginyeria Ambiental

· Màster en Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis                       

· Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids

· Màster en Nanociència i Nanotectologia     

Algunes assignatures dels ensenyaments impartits a l’ETSEQ són responsabilitat d’altres departaments de la Universitat.

L’adreça de la web de l’ETSEQ és: http://www.etseq.urv.es

La del Departament d’Enginyeria Mecànica: http://www.etseq.urv.es/DEM/

I la del Departament d’Enginyeria Química: http://www.etseq.urv.es/DEQ/

Els telèfons:

Consergeria: 977 55 97 00

Secretaria ETSEQ: 977 55 97 07

Oficina de Suport a la Direcció 977 55 96 07

Secretaria DEM: 977 55 96 02

Secretaria DEQ: 977 55 96 03

I els fax:

Secretaria DEM: 977 55 96 91

Secretaria DEQ: 977 55 96 21