2011_12
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 

Titulaciones

Grado
Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2010)
Grado de Ingeniería Mecánica (2010)
Grado de Ingeniería Química (2010)

Master Oficial
Ingeniería Ambiental (MENTA) (2006)
Ingeniería Ambiental (MENTA) (2010)
Ingeniería Ambiental y Producción Sostenible (2011)
Ingeniería Química (2011)
Ingeniería Química y de Procesos (MEQIP) (2006)
Ingeniería Química y de Procesos (MEQIP) (2010)
Investigación en Ingeniería Química y de Procesos (2011)
Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluídos (2010)
Nanociencia y Nanotecnología (2006)
Nanociencia y Nanotecnología (2010)
Prevención de Riesgos Laborales (2009)
Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios (2008)
Tecnologías de Climatización y Eficiencia Energética en Edificios (2010)

1º Ciclo
Ingeniería Técnica Industrial especialidad en Química Industrial (1993)
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica (2003)

1º y 2º Ciclo
Ingeniería Química (1993)Organización

Els ensenyaments que s’imparteixen a l’ETSEQ el curs 2010-2011 són els següents:

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Grau en Enginyeria Mecànica

Enginyeria Química

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica

Màster en Enginyeria Química i de Processos

Màster en Enginyeria Ambiental

Màster en Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis                       

Màster en Enginyeria Termodinàmica de Fluids

Màster en Nanociència i Nanotectologia     

Màster en Prevenció de Riscos Laborals

Algunes assignatures dels ensenyaments impartits a l’ETSEQ són responsabilitat d’altres departaments de la Universitat.

L’adreça de la web de l’ETSEQ és: http://www.etseq.urv.es

La del Departament d’Enginyeria Mecànica: http://www.etseq.urv.es/DEM/

I la del Departament d’Enginyeria Química: http://www.etseq.urv.es/DEQ/

Els telèfons:

Consergeria: 977 55 97 00

Secretaria ETSEQ: 977 55 97 07

Oficina de Suport a la Direcció 977 55 96 07

Secretaria DEM: 977 55 96 02

Secretaria DEQ: 977 55 96 03

I els fax:

Secretaria DEM: 977 55 96 91

Secretaria DEQ: 977 55 96 21