2022_23
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 

Organization

Les assignatures dels ensenyaments de l’ETSEQ s’imparteixen majoritàriament per professors dels departaments d’Enginyeria Química (DEQ) i d’Enginyeria Mecànica (DEM).

Algunes assignatures dels ensenyaments impartits a l’ETSEQ són responsabilitat d’altres departaments de la Universitat.

 

ADRECES WEB

ETSEQ

https://www.etseq.urv.cat/ca/

DEQ

https://www.dem.urv.cat/ca/

DEM

https://www.deq.urv.cat/ca/

 

TELÈFONS

Consergeria: 977 55 97 00
Unitat de suport a la gestió de l'ETSEQ, el DEM i el DEQ: 977 55 96 07