2007_08
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 

Normativa del centre

Normativa de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química:

Els alumnes de l'ETSEQ es regeixen per la Normativa General de la URV i per la normativa específica del centre, que és el Reglament de l'ETSEQ. 

Entre la normativa general de la URV podeu trobar la següent:

Podeu consultar totes aquestes normatives i d'altres del vostre interès a la següent adreça: http://www.urv.es/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio

Pel que fa a la normativa específica de l'ETSEQ: