2007_08
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 

Plans d'Estudis

Estructura del Pla d'Estudi de l'ensenyament de 1er i 2on cicle de l'ETSEQ

Enginyeria Química

Estructura dels Plans d'Estudi dels ensenyaments de 1er cicle de l'ETSEQ

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica