2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 

Plans d'Estudis

Estructura dels Plans d'Estudis de Grau

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Grau en Enginyeria Mecànica

Estructura del Pla d'Estudi de l'ensenyament de 1er i 2on cicle

Enginyeria Química

Estructura dels Plans d'Estudi dels ensenyaments de 1er cicle

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica

Estructura dels Plans d'Estudi dels ensenyaments de Postgrau

Màster en Enginyeria Química i de Processos

Màster en Enginyeria Ambiental

Màster en Nanociència i Nanotecnologia

Màster en Tecnologies de Climatització i eficiència energètica en edificis

Màster en Enginyeria Termodinàmica de fluids

Màster en Prevenció de Riscos Laborals