2020_21
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 

Coordinadors de curs

Responsables d’ensenyament i Coordinadors de curs

GRAU D’ENGINYERIA QUÍMICA

Responsable ensenyament:

Daniel Montané Calaf 977 559 652 daniel.montane@urv.cat despatx 217

Coordinadors de curs:

1er curs.- Xavier Farriol Tf 977 559 642 xavier.farriol@urv.cat despatx 316

2on curs.- Ioannis Katakis Tf 977 559 655  ioanis.katakis@urv.cat despatx 305

3er curs.- Joan Herrero Tf 977 559 649 joan.herrero@urv.cat despatx 307

4rt curs. - Jordi Gavaldà Tf  977 559 647 jordi.gavalda@urv.cat despatx 217

 

GRAU D’ ENGINYERIA MECÀNICA

Responsable d’ensenyament:

Francisco Javier Huera Huarte Tf 977 558 452 Despatx 201

Coordinadors de curs:

1er curs.- Salvatore Cito Tf 977 55 85 36 salvatore.cito@urv.cat despatx 111

2on curs.- Joan Carles Bruno Tf 977 297 068 joancarles.bruno@urv.cat Despatx 112

3er curs.- Albert Fabregat Tf 977 558 452 albert.fabregat@urv.cat despatx 205 

4rt curs.- Diego Ramos Romero Tf 977 558 698 diego.ramos@urv.cat despatx 207

 

GRAU D'ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

Responsable d’ensenyament:

Sílvia de Lamo Tf 977559673  silvia.delamo@urv.cat despatx 318

Coordinadors de curs:

1er curs.- Xavier Farriol Tf 977 559 642 xavier.farriol@urv.cat despatx 316

2on curs.- Sílvia de Lamo Tf 977559673 silvia.delamo@urv.cat despatx 318

3r curs.- Laura Aceña Tf 977 558 494 laura.acena@urv.cat Despatx 311 (Facultat d’Enologia)

4rt curs.- Carme Güell Tf 977558504 carme.guell@urv.cat despatx 317

 

GRAU DE TÈCNIQUES DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

Responsable d’ensenyament:

Sílvia de Lamo Tf 977 559 673  silvia.delamo@urv.cat despatx 318

Coordinadora de curs:

1er curs.- Xavier Farriol Tf 977 559 642 xavier.farriol@urv.cat despatx 316

2on curs.- Sílvia de Lamo Tf 977 559 673 silvia.delamo@urv.cat desp 318

3r curs.- Carme Güell Tf 977 558 504 carme.guell@urv.cat despatx 317

 

DOBLE GRAU D’ENGINYERIA QUÍMICA I TÈCNIQUES DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

Responsable d’ensenyament:

Sílvia de Lamo Tf 977 559 673  silvia.delamo@urv.cat despatx 318

Coordinadora de curs:

1er curs.- Xavier Farriol Tf 977 559 642 xavier.farriol@urv.cat despatx 316

2on curs.- Ioannis Katakis Tf 977 559 655  ioanis.katakis@urv.cat despatx 305

GRAU D’ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA

Responsable ensenyament:

Sílvia de Lamo Tf 977559673  silvia.delamo@urv.cat despatx 318

Coordinadores de curs:

3er curs.- Laura Aceña Tf 977558496 laura.acena@urv.cat despatx 311 (Fac. Enologia)/

               Olga Busto (QAQO) Tf 977558493 olga.busto@urv.cat despatx 310 (F. Enologia)

4rt. Curs.- Carme Güell Tf 977558504 carme.guell@urv.cat despatx 317