2006_07
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 

Ensenyaments

1er Cicle
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)

2on Cicle
Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient (2002)
MÀSTER: ENGINYERIA AMBIENTAL (2005)
MÀSTER: ENGINYERIA QUÍMICA I PROCESSOS (2004)

1er i 2on Cicle
Enginyeria Química (1993)Secretaria