2009_10
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
 Enginyeria Ambiental (2006)