2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau en Enginyeria Química (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204001 EXPRESSIÓ GRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
20204008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20204002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 2Q
Formació bàsica 6
20204110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA 2Q
Obligatòria 6
20204003 FÍSICA 1Q
2Q
Formació bàsica 6
20204004 FISICOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
20204009 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
20204116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS AN
Obligatòria 9
20204005 MATEMÀTIQUES I AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204125 FENÒMENS DE TRANSPORT 1Q
Obligatòria 6
20204006 MATEMÀTIQUES II 1Q
Formació bàsica 6
20204114 TERMODINÀMICA 1Q
Obligatòria 6
20204010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Formació bàsica 6
20204103 ELECTROTÈCNIA 2Q
Obligatòria 6
20204007 MATEMÀTIQUES III 2Q
Formació bàsica 6
20204124 CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS AN
Obligatòria 9
20204117 PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS AN
Obligatòria 9
20204119 LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS AN conv. única
Obligatòria 3
20204120 LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES AN conv. única
Obligatòria 3
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204108 CIÈNCIA DE MATERIALS 1Q
Obligatòria 3
20204105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 1Q
Obligatòria 6
20204113 SEGURETAT INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20204115 TERMODINÀMICA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 4
20204123 BIOTECNOLOGIA 2Q
Obligatòria 3
20204112 DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR 2Q
Obligatòria 5
20204101 GESTIÓ DE PROJECTES 2Q
Obligatòria 3
20204109 RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 3
20204122 DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ AN
Obligatòria 9
20204118 SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS AN
Obligatòria 9
20204111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT AN
Obligatòria 6
20204121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES AN conv. única
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204107 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS 1Q
Obligatòria 6
20204104 ELECTRÒNICA 1Q
Obligatòria 3
20204106 MÀQUINES I MECANISMES 1Q
Obligatòria 3
20204102 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
20204301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 12
20204401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20204207 ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA 1Q
Optativa 3
20204211 BIOQUÍMICA APLICADA 1Q
Optativa 3
20204215 DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ 1Q
Optativa 3
20204206 QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL 1Q
Optativa 6
20204208 SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS 1Q
Optativa 6
20204217 ANGLÈS TÈCNIC 2Q
Optativa 3
20204219 EINES PER EMPRENDRE 2Q
Optativa 6
20204209 ENGINYERIA DE POLÍMERS 2Q
Optativa 3
20204220 GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL 2Q
Optativa 3
20204214 MANTENIMENT INDUSTRIAL 2Q
Optativa 3
20204216 MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS 2Q
Optativa 3
20204202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I AN
Optativa 3
20204213 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II AN
Optativa 3
20204201 PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS AN conv. única
Optativa 9
20204501 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes optatives 12