2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau en Enginyeria Química (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204001 EXPRESSIÓ GRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
20204008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20204002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 2Q
Formació bàsica 6
20204110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA 2Q
Obligatòria 6
20204003 FÍSICA 1Q
2Q
Formació bàsica 6
20204004 FISICOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
20204009 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
20204116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS AN
Obligatòria 9
20204005 MATEMÀTIQUES I AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204125 FENÒMENS DE TRANSPORT 1Q
Obligatòria 6
20204006 MATEMÀTIQUES II 1Q
Formació bàsica 6
20204114 TERMODINÀMICA 1Q
Obligatòria 6
20204010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Formació bàsica 6
20204103 ELECTROTÈCNIA 2Q
Obligatòria 6
20204007 MATEMÀTIQUES III 2Q
Formació bàsica 6
20204124 CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS AN
Obligatòria 9
20204117 PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS AN
Obligatòria 9
20204119 LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS AN conv. única
Obligatòria 3
20204120 LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES AN conv. única
Obligatòria 3
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204108 CIÈNCIA DE MATERIALS 1Q
Obligatòria 3
20204105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 1Q
Obligatòria 6
20204113 SEGURETAT INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20204115 TERMODINÀMICA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 4
20204123 BIOTECNOLOGIA 2Q
Obligatòria 3
20204112 DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR 2Q
Obligatòria 5
20204101 GESTIÓ DE PROJECTES 2Q
Obligatòria 3
20204109 RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q
Obligatòria 3
20204122 DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ AN
Obligatòria 9
20204118 SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS AN
Obligatòria 9
20204111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT AN
Obligatòria 6
20204121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES AN conv. única
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204107 DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS 1Q
Obligatòria 6
20204104 ELECTRÒNICA 1Q
Obligatòria 3
20204106 MÀQUINES I MECANISMES 1Q
Obligatòria 3
20204102 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
20204301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 12
20204401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204207 ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA 1Q
Optativa 3
20204211 BIOQUÍMICA APLICADA 1Q
Optativa 3
20204215 DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ 1Q
Optativa 3
20204206 QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL 1Q
Optativa 6
20204208 SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS 1Q
Optativa 6
20204217 ANGLÈS TÈCNIC 2Q
Optativa 3
20204219 EINES PER EMPRENDRE 2Q
Optativa 6
20204209 ENGINYERIA DE POLÍMERS 2Q
Optativa 3
20204220 GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL 2Q
Optativa 3
20204214 MANTENIMENT INDUSTRIAL 2Q
Optativa 3
20204216 MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS 2Q
Optativa 3
20204202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I AN
Optativa 3
20204213 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II AN
Optativa 3
20204201 PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS AN conv. única
Optativa 9
20204501 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes optatives 12