2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
2
0
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA
2
0
2
0
4
0
0
2
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
0
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
2
0
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
2
0
4
0
0
5
MATEMÀTIQUES I
2
0
2
0
4
0
0
8
QUÍMICA I
2
0
2
0
4
0
0
9
QUÍMICA II
2
0
2
0
4
1
1
0
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
2
0
2
0
4
1
1
6
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
0
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES II
2
0
2
0
4
0
0
7
MATEMÀTIQUES III
2
0
2
0
4
0
1
0
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
2
0
2
0
4
1
0
3
ELECTROTÈCNIA
2
0
2
0
4
1
1
4
TERMODINÀMICA
2
0
2
0
4
1
1
7
PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
2
0
2
0
4
1
1
9
LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
2
0
2
0
4
1
2
0
LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
2
0
2
0
4
1
2
4
CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
2
0
2
0
4
1
2
5
FENÒMENS DE TRANSPORT
2
0
2
0
4
1
0
1
GESTIÓ DE PROJECTES
2
0
2
0
4
1
0
5
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
2
0
2
0
4
1
0
8
CIÈNCIA DE MATERIALS
2
0
2
0
4
1
0
9
RESISTÈNCIA DE MATERIALS
2
0
2
0
4
1
1
1
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
2
0
2
0
4
1
1
2
DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
2
0
2
0
4
1
1
3
SEGURETAT INDUSTRIAL
2
0
2
0
4
1
1
5
TERMODINÀMICA TÈCNICA
2
0
2
0
4
1
1
8
SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
2
0
2
0
4
1
2
1
LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
2
0
2
0
4
1
2
2
DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
2
0
2
0
4
1
2
3
BIOTECNOLOGIA
2
0
2
0
4
1
0
2
OFICINA TÈCNICA
2
0
2
0
4
1
0
4
ELECTRÒNICA
2
0
2
0
4
1
0
6
MÀQUINES I MECANISMES
2
0
2
0
4
1
0
7
DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
2
0
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
2
0
2
0
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
2
0
2
0
4
2
0
1
PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
2
0
2
0
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
2
0
2
0
4
2
0
6
QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
2
0
2
0
4
2
0
7
ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
2
0
2
0
4
2
0
8
SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
2
0
2
0
4
2
0
9
ENGINYERIA DE POLÍMERS
2
0
2
0
4
2
1
1
BIOQUÍMICA APLICADA
2
0
2
0
4
2
1
3
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
2
0
2
0
4
2
1
4
MANTENIMENT INDUSTRIAL
2
0
2
0
4
2
1
5
DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
2
0
2
0
4
2
1
6
MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
2
0
2
0
4
2
1
7
ANGLÈS TÈCNIC
2
0
2
0
4
2
1
9
EINES PER EMPRENDRE
2
0
2
0
4
2
2
0
GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
2
0
2
0
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria
RA1Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204003/FÍSICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204008/QUÍMICA I
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204009/QUÍMICA II
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204003/FÍSICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204003/FÍSICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204003/FÍSICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA5Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204003/FÍSICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de la mecànica de fluids a la resolució de problemes en
el camp de l’enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA6Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204003/FÍSICA
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204008/QUÍMICA I
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204009/QUÍMICA II
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA7Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204003/FÍSICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204008/QUÍMICA I
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204009/QUÍMICA II
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA7 - Aplica correctament els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA8Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204003/FÍSICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204008/QUÍMICA I
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204009/QUÍMICA II
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA9Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204003/FÍSICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204008/QUÍMICA I
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204009/QUÍMICA II
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA9 - Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria,
operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i
transformació de matèries primeres i recursos energètics.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA10Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204003/FÍSICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204008/QUÍMICA I
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204009/QUÍMICA II
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204114/TERMODINÀMICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204104/ELECTRÒNICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA10 - Aplica correctament les nocions de disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada,
especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de
fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió
de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA11Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204003/FÍSICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204008/QUÍMICA I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204009/QUÍMICA II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA12Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204003/FÍSICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204008/QUÍMICA I
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204009/QUÍMICA II
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA12 - Aplica correctament la termodinàmica i la transmissió de calor, i la seva aplicació a la
resolució de problemes d'enginyeria.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA13Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204003/FÍSICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204008/QUÍMICA I
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204009/QUÍMICA II
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA13 - Identifica les forces termodinàmiques responsables de la transferència de calor i matèria, i el
seu origen microscòpic.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA14Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204003/FÍSICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204008/QUÍMICA I
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204009/QUÍMICA II
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA14 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cada una d'elles
és rellevant.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA15Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204003/FÍSICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204008/QUÍMICA I
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204009/QUÍMICA II
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204114/TERMODINÀMICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204104/ELECTRÒNICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA15 - Estableix els balanços microscòpics de calor i matèria (en forma integral i diferencial).

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA16Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204003/FÍSICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204008/QUÍMICA I
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204009/QUÍMICA II
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA16 - Resol problemes de conducció de calor en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA17Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204003/FÍSICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204008/QUÍMICA I
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204009/QUÍMICA II
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA17 - Identifica les condicions sota les quals és factible fer l'aproximació de resistència interna
nul·la en l'anàlisi del transitori en un problema de transferència de calor entre el sistema i el
medi, i sota les quals resoldre problemes d'estat no estacionari sota aquestes condicions.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA18Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204003/FÍSICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204008/QUÍMICA I
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204009/QUÍMICA II
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA18 - Identifica els paràmetres adimensionals rellevants per a problemes de transferència de calor i
matèria.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA19Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204003/FÍSICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204008/QUÍMICA I
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204009/QUÍMICA II
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA19 - Avalua els coeficients de transferència de calor a partir de correlacions.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA20Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204003/FÍSICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204008/QUÍMICA I
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204009/QUÍMICA II
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA20 - Enuncia les diferents mesures de la composició d'una barreja així com identifica les diferents
velocitats mitjanes.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA21Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204003/FÍSICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204008/QUÍMICA I
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204009/QUÍMICA II
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA21 - Resol problemes de difusió de matèria en estat estacionari per a diferents condicions de contorn
usuals en geometries senzilles.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA22Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204003/FÍSICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204008/QUÍMICA I
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204009/QUÍMICA II
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA22 - Comprèn i domina els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica
(...) i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA23Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204003/FÍSICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204008/QUÍMICA I
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204009/QUÍMICA II
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA23 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Calcula canonades, canals i sistemes de fluids.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA24Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204003/FÍSICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204008/QUÍMICA I
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204009/QUÍMICA II
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA24 - Aplica correctament els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA25Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204003/FÍSICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204008/QUÍMICA I
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204009/QUÍMICA II
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA25 - Aplica correctament els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA26Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204003/FÍSICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204008/QUÍMICA I
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204009/QUÍMICA II
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA26 - Aplica correctament els fonaments de l'electrònica.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA27Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204003/FÍSICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204008/QUÍMICA I
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204009/QUÍMICA II
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA27 - Aplica correctament l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA28Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204003/FÍSICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204008/QUÍMICA I
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204009/QUÍMICA II
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA28 - Dissenya, gestiona i opera procediments de simulació, control i instrumentació de processos
químics.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA29Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204003/FÍSICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204008/QUÍMICA I
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204009/QUÍMICA II
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA29 - Aplica correctament els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la
relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA30Aplica correctament els principis de la resistència de materials.
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204003/FÍSICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204008/QUÍMICA I
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204009/QUÍMICA II
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA30 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA31Comprèn els conceptes de risc i perill.
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204003/FÍSICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204008/QUÍMICA I
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204009/QUÍMICA II
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA31 - Comprèn els conceptes de risc i perill.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA32Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204003/FÍSICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204008/QUÍMICA I
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204009/QUÍMICA II
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA32 - Coneix les principals característiques de les substàncies químiques que les defineix com a
perilloses.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA33Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204003/FÍSICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204008/QUÍMICA I
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204009/QUÍMICA II
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA33 - Identifica els perills d'accident en una instal·lació de procés químic. Coneix algunes de les
principals tècniques d'identificació, com l'Hazop, l'arbre de fallades, el de successos, etc.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA34Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204003/FÍSICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204008/QUÍMICA I
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204009/QUÍMICA II
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA34 - Sap quina és la principal legislació relacionada amb seguretat industrial i on trobar-la.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA35Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204003/FÍSICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204008/QUÍMICA I
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204009/QUÍMICA II
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA35 - Classifica els accidents que solen produir-se en una instal·lació industrial.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA36Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204003/FÍSICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204008/QUÍMICA I
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204009/QUÍMICA II
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA36 - Valora el risc d'un accident en aquest tipus d'instal·lacions.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA37Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204003/FÍSICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204008/QUÍMICA I
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204009/QUÍMICA II
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204114/TERMODINÀMICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204104/ELECTRÒNICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA37 - Determina els abastos dels accidents utilitzant models matemàtics simples de simulació (de
fugides, de dispersió de gasos, de concentració de substàncies inflamables, etc.).

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA38Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204003/FÍSICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204008/QUÍMICA I
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204009/QUÍMICA II
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA38 - Sap que existeixen els denominats models de vulnerabilitat que permeten determinar la probabilitat
d'un dany a una persona en funció de variables relacionades.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA39Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204003/FÍSICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204008/QUÍMICA I
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204009/QUÍMICA II
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA39 - Adquireix coneixements bàsics per poder especificar un sistema contra incendis.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA40Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204003/FÍSICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204008/QUÍMICA I
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204009/QUÍMICA II
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204114/TERMODINÀMICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204104/ELECTRÒNICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA40 - Aplica correctament els principis bàsics dels sistemes de producció i fabricació

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA41Aplica correctament els principis de la resistència de materials.
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204003/FÍSICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204008/QUÍMICA I
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204009/QUÍMICA II
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA41 - Aplica correctament els principis de la resistència de materials.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA42Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204003/FÍSICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204008/QUÍMICA I
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204009/QUÍMICA II
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA42 - Aplica correctament els sistemes de producció i fabricació.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA43Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204003/FÍSICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204008/QUÍMICA I
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204009/QUÍMICA II
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA43 - Realitza els balanços de matèria i energia de la planta objecte del projecte.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA44Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204003/FÍSICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204008/QUÍMICA I
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204009/QUÍMICA II
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA44 - Realitza els càlculs necessaris dels equips principals utilitzant per a això mètodes senzills,
generalistes.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA45Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204003/FÍSICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204008/QUÍMICA I
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204009/QUÍMICA II
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA45 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA46Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204003/FÍSICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204008/QUÍMICA I
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204009/QUÍMICA II
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA46 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'Enginyer Químic amb l'experiència directa en
un entorn professional real.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA47Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204003/FÍSICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204008/QUÍMICA I
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204009/QUÍMICA II
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA47 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA48Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204003/FÍSICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204008/QUÍMICA I
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204009/QUÍMICA II
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA48 - Completa un exercici original a realitzar individualment i presenta i defensa davant un tribunal
universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria
Industrial de caire professional en el que es sintetitzin i integrin les competències adquirides en
la titulació.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA49Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204003/FÍSICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204008/QUÍMICA I
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204009/QUÍMICA II
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA49 - Aplica correctament els principis lligats als sistemes bioquímics d'interès industrial en el
disseny d'equipament específic per a bioprocessos.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA50Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204003/FÍSICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204008/QUÍMICA I
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204009/QUÍMICA II
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA50 - Aplica les tècniques organitzatives al manteniment.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA51 Gestiona la funció de manteniment.
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204003/FÍSICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204008/QUÍMICA I
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204009/QUÍMICA II
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA51 - Gestiona la funció de manteniment.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA52Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204003/FÍSICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204008/QUÍMICA I
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204009/QUÍMICA II
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA52 - Realitza informes d'avaries i incidents de seguretat.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA53Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204003/FÍSICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204008/QUÍMICA I
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204009/QUÍMICA II
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA53 - Planifica, executa i interpreta els assaig de màquines.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA54Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204003/FÍSICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204008/QUÍMICA I
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204009/QUÍMICA II
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA54 - Coneix el dimensionament, càlcul i disseny de recipients a pressió.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA55Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204003/FÍSICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204008/QUÍMICA I
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204009/QUÍMICA II
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA55 - Coneix dels conceptes bàsics de diferents codis de disseny.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA56Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204003/FÍSICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204008/QUÍMICA I
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204009/QUÍMICA II
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA56 - Resol casos pràctics i reals de recipients a pressió.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA57Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204003/FÍSICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204008/QUÍMICA I
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204009/QUÍMICA II
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA57 - Aplica diferents metodologies pel dimensionaments d'equips o elements a pressió.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA58Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204003/FÍSICA
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204008/QUÍMICA I
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204009/QUÍMICA II
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204114/TERMODINÀMICA
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204104/ELECTRÒNICA
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA58 - Modela processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA59Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204003/FÍSICA
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204008/QUÍMICA I
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204009/QUÍMICA II
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA59 - Entén els fonaments i criteris de disseny de productes biotecnològics.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA60Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204003/FÍSICA
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204008/QUÍMICA I
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204009/QUÍMICA II
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA60 - Adquireix una correcta metodologia aplicable en simulació de processos i aprendre els conceptes
necessaris per simular i analitzar processos en estat estacionari utilitzant Super.Pro.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA61Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204003/FÍSICA
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204008/QUÍMICA I
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204009/QUÍMICA II
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA61 - Determina les condicions òptimes d'operació respectant les restriccions del procés i / o del
producte.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204003/FÍSICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204003/FÍSICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204008/QUÍMICA I
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204009/QUÍMICA II
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Dissenya i gestiona procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de
propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de
l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de
transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA3Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204003/FÍSICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204008/QUÍMICA I
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204009/QUÍMICA II
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Analitza, dissenya i optimitza processos i productes.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA4 Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204003/FÍSICA
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204008/QUÍMICA I
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204009/QUÍMICA II
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
A1.3Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques (G7)
RA1Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204003/FÍSICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204008/QUÍMICA I
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204009/QUÍMICA II
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204007/MATEMÀTIQUES III
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204114/TERMODINÀMICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204117/PROCESSOS I PRODUCTES QUÍMICS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204119/LABORATORI INTEGRAT DE FENÒMENS DE TRANSPORT I MECÀNICA DE FLUIDS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204120/LABORATORI INTEGRAT DE TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMIQUES
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204124/CINÈTICA QUÍMICA I DISSENY DE REACTORS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204125/FENÒMENS DE TRANSPORT
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204101/GESTIÓ DE PROJECTES
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204108/CIÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204109/RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204112/DISSENY D'OPERACIONS DE BESCANVI DE CALOR
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204113/SEGURETAT INDUSTRIAL
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204115/TERMODINÀMICA TÈCNICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204118/SIMULACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS QUÍMICS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204122/DISSENY D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204123/BIOTECNOLOGIA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204102/OFICINA TÈCNICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204104/ELECTRÒNICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204106/MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204107/DISSENY D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204201/PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204206/QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204207/ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204208/SISTEMES I PROCESSOS POLIMÈRICS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204209/ENGINYERIA DE POLÍMERS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204211/BIOQUÍMICA APLICADA
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204213/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204214/MANTENIMENT INDUSTRIAL
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204215/DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204216/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204217/ANGLÈS TÈCNIC
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204219/EINES PER EMPRENDRE
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204220/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20204501/PRÀCTIQUES EXTERNES
 RA2Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204003/FÍSICA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat

20204005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica les tecnologies mediambie