2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau en Enginyeria Mecànica (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20224010 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 1Q
Formació bàsica 6
20224001 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I 1Q
Formació bàsica 6
20224004 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I 1Q
Formació bàsica 6
20224006 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I 1Q
Formació bàsica 6
20224009 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Formació bàsica 6
20224002 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II 2Q
Formació bàsica 6
20224005 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II 2Q
Formació bàsica 6
20224007 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II 2Q
Formació bàsica 6
20224003 MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA 2Q
Formació bàsica 6
20224125 PROJECTE INTEGRADOR I 2Q conv. única
Obligatòria 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20224112 CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 1Q
Obligatòria 6
20224106 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I 1Q
Obligatòria 6
20224108 ENGINYERIA TÈRMICA I 1Q
Obligatòria 6
20224103 MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I 1Q
Obligatòria 6
20224008 MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA 1Q
Formació bàsica 6
20224107 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II 2Q
Obligatòria 6
20224109 ENGINYERIA TÈRMICA II 2Q
Obligatòria 6
20224104 MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II 2Q
Obligatòria 6
20224105 LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS 2Q conv. única
Obligatòria 3
20224102 LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES 2Q conv. única
Obligatòria 3
20224126 PROJECTE INTEGRADOR II 2Q conv. única
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20224110 CALOR I FRED INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20224114 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA 1Q
Obligatòria 6
20224120 FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA 1Q
Obligatòria 6
20224116 TECNOLOGIA MECÀNICA 1Q
Obligatòria 3
20224118 TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES 1Q
Obligatòria 6
20224101 DIRECCIÓ D'OPERACIONS 2Q
Obligatòria 3
20224122 DISSENY DE MÀQUINES 2Q
Obligatòria 6
20224121 FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA 2Q
Obligatòria 6
20224113 HIDRÀULICA 2Q
Obligatòria 6
20224111 LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES 1Q conv. única
Obligatòria 3
20224117 LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA 1Q conv. única
Obligatòria 3
20224115 LABORATORI D'HIDRÀULICA 2Q conv. única
Obligatòria 3
20224127 PROJECTE INTEGRADOR III 2Q conv. única
Obligatòria 6
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20224119 CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20224123 DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS 1Q
Obligatòria 6
20224124 LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES 1Q
Obligatòria 3
20224128 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
20224129 ANGLÈS TÈCNIC 2Q
Obligatòria 3
20224301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20224222 AUTOMÒBILS 1Q
Optativa 3
20224209 DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ 1Q
Optativa 3
20224207 MAQUINÀRIA I MANTENIMENT 1Q
Optativa 3
20224224 SISTEMES DE PROPULSIÓ EN AUTOMOCIÓ 1Q
Optativa 3
20224212 TOPOGRAFIA 1Q
Optativa 3
20224211 TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ 1Q
Optativa 3
20224213 CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES 2Q
Optativa 3
20224210 DISSENY DE GRUPS MECÀNICS 2Q
Optativa 3
20224225 EINES PER EMPRENDRE 2Q
Optativa 6
20224215 ENGINYERIA DE POLÍMERS 2Q
Optativa 3
20224208 MANTENIMENT INDUSTRIAL 2Q
Optativa 3
20224202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I AN
Optativa 3
20224206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II AN
Optativa 3
20224501 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes optatives 12